Durynsko

Kraj Gotha - HRADY


GLEICHEN 
zřícenina hradu na jednom  z dominantních kopců v těsném sousedství dálnice A4

pohled na Gleichen ze sousedního Mühlburgu

pohled od dálnice A4 hradní nádvoří z hradební věže nárožní hradební věž

vnitřní prostory paláce palác palác

letecký pohled na hrad - pohlednice palác

Další fotky  další fotky z Glaichen  (klikni brána)

Hrad patří mezi hrady tak zvané "3 Gleichen", ačkoliv nikdy neměl s dvěma dalšími stejné majitele, přesto se jim jako celku se sousedními hrady Mühlburg a Wachsenburg tak říká.
První zmínka o hradu pochází již z r. 1034 jako sídlo hrabat von Výmar.
R. 1088 jej obléhalo vojsko císaře Jindřicha IV., aby svého protivníka, markraběte von Meisen, zatknul. To se mu zdařilo tím, že je napadli v průběhu Štědrého večeru, kdy selhala obrana pevnosti.
Poněkud později patřil hrad hraběti von Ballenstedt. R. 1130 jej daroval arcibiskupovi von Mainz, a posléze byl dán v léno hrabatům von Tonna.
Hrabě Erwin I. je jako první jmenován r. 1162 dle tohoto hradu. Bylo zveřejněno, že jeden ze šlechtického rodu Tonna (Ernst von Gleichen) údajně měl žít v bigamii se sultánovou dcerou z Orientu a jednou durynskou dámou, avšak žádné průkazné dokumenty neexistují. Hrabatům byla také svěřena funkce zemského správce (fojt) města Erfurt. Vykonáváním této funkci se jim výrazně zvedlo postavení a moc.
V saské bratrovražedné válce byl hrad r. 1449 neúspěšně obléhán městem Erfurt.
Poté v r. 1588 se začala budovat renesanční přístavba. K r. 1631 rod hrabat von Gleichen vymřel a jejich hrad byl odevzdán panovníkovi.

Od r.1998 se nalézá ruina hradu pod správou Nadace durynských zámků.

V okolí se nachází hrady Wandersleben, Mühlburg a Wachsenburg

hrad Friedenstein

zpět na mapu kraje Gotha

hrad Käfernburg