Durynsko

Kraj Gotha - HRADY


WACHSENBURG 
zachovalý hrad na dominantním vrchu využívaný jako luxusní hotel

letecký pohled na hrad

hnací (šlapací) kolo teměř 100m hluboké studny

O době vzniku hradu je toho známo velmi málo. Pověst vypráví o mýtickém založení hradu okolo r. 925. Je třeba o tomto velmi pochybovat, neboť se toto tvrzení zakládá na jednom omylu - záměně s klášterem Walpurgi u města Arnstadt.
I kdyby hrad byl starší, první doložené zprávy existují až od r. 1170, kdy byl spravován ministeriály z kláštera Hersfeld.
Těžké obléhání je známo z r. 1204.
V roce 1306 jej měli v držení hrabata von Schwarzburg. Zde sídlila vedlejší větev rodu.
R.1366 získal hrad lantkrabě von Thüringen. Ten jej předal r. 1441 Apelu Vitzthum, pověstnému loupežnému rytíři. Na počátku listopadu r. 1451 bylo proto provedeno obléhání hradu děly. Nejdříve útočníci razili v kopci podzemní chodbu k obvodové hradbě, tím došlo ke zřícení její části, a 3. prosince se podařilo hrad dobýt. Stavba později přešla do majetku ernestinského vévody a sloužila jako úřad, káznice a muzeum.
V r. 1967 zde sídlilo vedení strany SED, byl zde zřízen hotel a po r. 1992 byl hrad privatizován.
V okolí hrady Mühlburg a Gleichen,

hrad Tenneberg

zpět na mapu kraje Gotha

hrad Wandersleben