Durynsko

Kraj Gotha - HRADY


MÜHLBURG 
nejstarší zřícenina hradu v Durynsku na dominantním vrchu nedaleko dálnice

celkový pohled na hrad

první nádvoří

pohled od města letecký pohled na hrad

bergfrit    půdorys hradu  další foto další fotografie (klikni brána)

R 704 daroval durynský vévoda Heden II. biskupovi Willibrordovi z Utrechtu tři dvory v „castello Mulenberge“. Hrad je tím (dle jména) průkazně nejstarším na území Durynska. Dvory ležely ale pravděpodobně jinde, než na místě dnešní zříceniny.
R.726 vstoupili majitelé do kláštera v Echternachu. V následujících staletích prameny o osudech hradu mlčí. Až r. 1130 daroval falcký hrabě Vilém z Rýna stavbu arcibiskupovi z Mainzu.
Později toto panství bylo dáno v léno svobodnému pánu Meinhardovi a tím se tento hraběcí rod začal nazývat podle hradu z Mühlburgu. Smrtí Meinharda III. tento rod r. 1242 zaniká.
Od r. 1252 byl hrad opět zastaven, kromě jiného hrabatům z Hennebergu a hrabatům ze Schwarzburgu.
V r. 1362 ho získalo město Erfurt. Tito noví majitelé začali s rozsáhlou rekonstrukcí. R. 1592 kupuje hrad zpět arcibiskup z Mainzu, a předal jej na základě erfurtských protestů vévodovi Janu z Výmaru. Ve třicetileté válce byl úřad z hradu přemístěn jinam a hrad začal postupně chátrat.
V okolí se nachází hrady Wandersleben, Gleichen a Wachsenburg

hrad Kettenburg

zpět na mapu kraje Gotha

hrad Tenneberg