Durynsko

Kraj Jena - HRADY

historie města Jena

  stránky hradu Kunitzburg stránky hradu Lobdeburg stránky města JENA zpět na mapu Durynska
       
 

Kunitzburg

 
 

Lobdeburg

 
       
       
       

  zámek-hrad

 zámek-hrad ruina

  hrad   vodní hrad

  zřícenina


JENA  -  historie města
znak města
První zmínky o místu Jena pochází z let 881 až 889. Tehdy se zde nacházela pouze menší zemědělská usedlost a herberg (hostinec).
Město bylo založeno až v r. 1230 na dle plánů pánů z Lobdeburgu. Mělo přibližně obdélný půdorys a uliční síť v pravoúhlé síti. V průsečíku dvou hlavních ulic se nacházelo tržiště a radnice se sídlem městských správců. Jako město je poprvé zmiňováno v letech 1263 a 1287.
Mezi roky 1331 do 1349 patřilo jako nezpochybnitelný majetek durynských lantkrabat. V této době byly městu uděleny první gotická městská práva.
Od r. 1349 patřila Jena rodu Wettinů, kteří zde založily rozsáhlé vinice. Tato zemědělská činnost se nadále rozvíjela na úkor ostatní polní produkci a již od 16. st. oblast Jeny platila za jednu z nejlepších v produkci vína a jeho exportu i mimo území Německa. Díky tomu se zde dařilo specializovanému řemeslu i když jen oblastního charakteru.
V době Schmalkaldské války (1546 až 1547) sem byla přeložena kurfiřtem Janem Fridrichem universita z Wittenbergu a již zde zapustila kořeny natrvalo.
R. 1741 se Jena stala součástí vévodství Sasko-Výmar-Eisenach.
Protože se zde soustředila inteligence a město dobře prosperovalo, bylo zde založeno několik specializovaných manufaktur. Nejvýznamnější z nich, jejíž odkaz přetrval do dnešních dob, byla manufaktura na výrobu optického skla Carl Zeiss (1846). Později zde byla založena laboratoř na vývoj a výzkum technického skla Schott & Gen (1842).
Vzhledem k tomu, že bylo centrum města a průmyslové podniky do základů zničeny za II. sv.války spojeneckými nálety, bylo po skončení II. sv. války přistoupeno k nové, radikální výstavbě města včetně průmyslu (1955).
V současnosti se zde nachází optický a farmaceutický průmysl jako hnací síla městské prosperity.
Ze škol lze jmenovat univerzitu Friedricha a Schillera (v r.1966 přibližně 4500 studentů) a střední průmyslovou školu se zaměřením na výzkum, vývoj a výrobu optických a lékařských přístrojů.
V okolí se nachází hrady Lobdeburg a Kunitzburg

 kraj  Altenburger 

zpět na mapu Durynska

kraj Gera