Durynsko

Kraj Jena - HRADY


KUNITZBURG  (GLEIβBERG)    
menší zbytky gotického hradu na výrazném kopci

celkový pohled na palác - vnitřní strana

nárožní věž v sousedství paláce spodní část paláce vnitřní prostor nárožní věže boční pohled na zbytek nárožní věže

detail okna se sedátky čelní stěna paláce

zbytek bergfritu základy bergfritu

fotodokumentace 2006 (p. Mácha)

První zprávou o existenci hradu je zmínka o šlechtici jménem „Liutoldus de Glizberg“ z r.1133, jenž v tomto roce  zemřel bez potomků (pravděpodobně).
Později byla stavba získána rodem Štaufů a plnila funkci překladiště mezi říšským zbožím ze „Zlaté louky“ a Altenburgem. Hrad byl osazen jen ministeriály, kteří se po něm také nazývali. Šlechta zde měla pouze částečný vliv a proto založila kromě jiného v Erfurtu skotský klášter.
Hrad byl poprvé průkazně jmenován v r. 1261. Od 14. století postupně ztráceli říšští ministeriálové na významu, takže časem museli rozdělit zboží a prodat jej. Teprve až v r. 1324 konečně přešel hrad do držení rodu Schenken z Dornburgu.
V r 1327 jim císař Jindřich II. hrad udělil v léno. Této šlechtě se podařilo zřídit ucelené panství, které ale museli v r. 1398 postoupit rodu Wettinů. Ti se však o hrad příliš nestarali a tak postupně chátral.
R. 1450 nabyl pověstný Vitzthume opuštěný hrad. Opět jej opravil a podnikal odtud loupeživé výpravy do okolí. Proto vévoda Vilém r. 1451 na hrad zaútočil. Správní úřad byl přesunut na hrad Dornburg a Kunitzburg již nebyl nikdy opět obnoven.
V okolí hrady Lobdeburg, Tautenburg a Lehesten. Vše v kraji Saale-Holzland

 

hrad Lobdeburg

zpět na mapu kraje Jena

hrad Lobdeburg