Durynsko

Kraj Jena - HRADY


LOBDEBURG   
pěkná zřícenina románského hradu

pohled na hradní palác

archeologicky odkryté zbytky dolní části hradu apsida na stěně paláce hradba

pohled na hrad z přední části hradu pohled od první brány románský palác

vnitřní prostory paláce - románská okna palác - pohled z nádvoří románská okna paláce

fotodokumentace 2006 (p. Mácha)

Páni z Lobdeburgu se objevují v regionu Jena poprvé k r.1133, podle jména hradu se nazývají až v r.1166. Rod pocházel z franckého území. V průběhu dějin se vypracovali na jednu z nejmocnějších feudálních rodin na území Saaly. V první pol. 13. st. zde postavili hrad bratři Otto a Hermann – oba byli biskupy ve Würzburgu. Po r. 1220 se šlechtický rod rozvětvil do několika linií a tím oslabil svou, kdysi silnou pozici. Porážkou od durynských lantkrabat začal klesat význam tohoto rodu až r.1344 přišli o své panství.
Původně se rodové sídlo Lobdeburg se skládalo ze tří hradů – horního, středního a dolního hradu. V dnešní době jsou viditelné pouze zbytky středního hradu. Horní hrad byl za saských bratrovražedných válek r. 1450 zničen vévodou Vilémem. Střední hrad unikl stejnému osudu jen díky své kapitulaci.
Dolní vodní hrad, poprvé zmiňovaný k r.1236, stál na předměstí Jeny v Lobedě a byl rovněž r.1450 téměř kompletně zničen. Později zbudovali na jeho místě opět rytířské sídlo.
Střední hrad byl v soukromém vlastnictví a mimo jiné jedním z nejoblíbenějších míst pobytu básníka Goetheho.
V okolí se nachází hrady Kapellendorf, Kunitzburg, Tautenburg, Dornburg, Bollberg a Stadtroda.

hrad Kunitzburg

zpět na mapu kraje Jena

hrad Kunitzburg