Polsko

Kraj  Warmiňsko - Mazurskie- HRADY

       

stránky hradu Branievo stránky hradu Frombork stránky hradu Kurzetnik stránky hradu Lidzbark Warmiński stránky hradu Nidzica stránky hradu Olsztyn stránky hradu Reszel stránky hradu Szymbark

Branievo Nidzica
Frombork Olsztyn
Kurzetnik Reszel
Lidzbark Warmiński Szymbark
       
       

  hrad-zámek

  hrad-zámek ruina

  hrad

  hrad  ruina

  ruina


BRANIEVO   (BRAUNSBERG) 
zřícenina hradu a kostel

znak města

Po ovládnutí severu Varmie postavil Řád na místě starého pruského osídlení dřevěný hrad Brunsberg, který byl brzy poté při povstání Prusů zničen. Po potlačení povstání získal území varmijský biskup a osada získala r. 1254 městská práva.
R. 1260 zakládá biskup kapitulu, ale už r. 1261 je hrad i celé město znovu zničeno při dalším povstání Prusů. Nové založení města proběhlo po potlačení dlouhotrvajícího povstání poněkud jižněji proti proudu řeky Paslava (Passarge) a r. 1284 je novému městu uděleno lübecké městské právo biskupem Heinrichem I. Flemingem. Kapitula se před tímto datem přestěhovala do Frauenburgu.
Nový zděný hrad postavený po r. 1280 se stal až do r. 1340 rezidencí varmijského biskupa. Původní Staré Město na břehu řeky obklopovaly hradby s pěti branami.
R. 1342 založil biskup Hermann z Prahy na pravém břehu rozsáhlé Nové Město, které obdrželo také lübecká městská práva, ale zůstalo neopevněno. Obě města existovala samostatně až do prvního dělení Polska r. 1772. Braunsberg byl už v polovině 14. st. důležitým obchodním střediskem a členem Hansy.
R. 1454 se měšťané vzbouřili proti biskupovi Kuhschmaltzovi. který stál na straně Řádu, dobyli a částečně zničili hrad. Po druhém toruňském míru se Braunsberg s celou Varmií stal součástí Polska.
V letech 1520-25 byl ještě přechodně v držení posledního velmistra Řádu, Albrechta markraběte braniborského. V letech reformace bylo město důležitým kulturním centrem, r. 1565 zřízena jezuitská kolej (r. 1571 tiskárna), která se po zrušení řádu přeměnila r. 1780 na vysoce ceněnou braunsberskou akademii.
V čase švédsko-polských válek bylo město často v rukou Švédů. R. 1626 se zde vylodil král Gustav II. Adolf a Švédové tu zůstali až do r. 1635. Město vyplenili, odvezli všechny cennosti a umělecká díla a zejména rozsáhlou jezuitskou knihovnu (dnes převážně v Uppsale).
V letech 1655-63 v rukou Braniborů, 1703-09 opět Švédů, po nichž následoval r. 1710 mor.
Na jaře r. 1945 bylo město z 85% zničeno.
V okolí se nachází Frombork

 kraj  Pomorskie

zpět na mapu Polska

kraj Podlaskie