Vaud / Waadt


Distrikt  Lausanne - HRADY

Lausanne - Ale

Lutry

zpět na mapu kantonu Vaudt stránky tvrze Lutry stránky hradu Bertholo mapa kantonu Lausanne

Lausanne - Evêché

Bertholo

Lausanne - Haldimand

 

 

Lausanne - Ouchy

 

 

Lausanne - St. Maire

 

 

Lausanne - katedrála

 

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


LAUSANNE - ALE    
zbytek městského opevnění
lokace :   46º31´26.22´´ / 6º37´39.58´´

znak města Lausanne

  

 

Ve městě Lausanne byla ještě do 18. stol. k zajištění bezpečnosti obyvatel zachována obvodová hradba s válcovými věžemi. Bohužel při rozšiřování městských částí byla nejen hradba, ale i značné množství věží, kromě jediné, zbouráno a rozebráno na stavební materiál.
Jedinou dosud stojící věž, jménem Ale, je s největší pravděpodobností možné datovat již do 13. stol. Nejstarší pohled na město, který se nám do dnešní doby zachoval, pochází od umělce jménem Buttet z r. 1638 (viz. obr. výše). Ovšem i tato jediná věž byla na začátku 20.stol. určena k demolici. V té době sloužila místním jatkám pro porážku vepřového masa. Jen šťastnou náhodou byla umožněna její oprava a zrestaurování.

Dnes se pětipodlažní věž nachází v těsném sousedství okolní moderní zástavby. Jednotlivá patra jsou osvětlována pouze úzkými štěrbinovými okny, které v případě obrany sloužily jako střílny. Horní ochoz se širokými prolukami a střílnami ve stínkách byl později doplněn o válcovou střechu.
V okolí se nachází další památky města.....viz výše.

kraj Jura-North vaudois

kraj Lavaux-Oron

 kraj Jura-North vaudois

zpět na mapu Vaud

kraj Lavaux-Oron