Vaud / Waadt


Distrikt  Jura-North vaudois - HRADY

Agiez

Châmpvent

zpět na mapu kantonu Vaud stránky tvrze Agiez stránky hradu Bavois stránky hradu Bioley Magnoux stránky hradu Les Clees stránky tvrze Démoret stránky hradu Grandson stránky hradu Châmpvent stránky hradu Orbe stránky kláštera Romainmôtier stránky hradu La Sarraz stránky hradu St. Martin du Chene stránky hradu Yverdon mapa kraje Jura

Bavois

Orbe

Bioley Magnoux

Romainmôtier

 

Les Clees

La Sarraz

Démoret

St. Martin du Chene - Molondin

Grandson

Yverdon

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


AGIEZ    
drobná vesnická tvrz
lokace :    46°43'14.41"S/   6°30'25.22"V

znak městečka

  

 

 

V obci Agiez cca 2 km vzdálené západně od města Orbe stojí nevelké sídlo, Švýcary nazývané zámek, které je ve skutečnosti jednoduchým opevněným sídlem nižší šlechty. Zde po staletí žila rodina užívající po svém sídle predikát  z Agiez. Rytíř Bencelinus z Agiez je dokonce písemně zmiňován i ve starých letopisech ze 12. stol., protože byl často ve sporu se svými sousedy, jako jiný si hájil své panství a díky nenávisti jeho nepřátel byl nakonec donucen uprchnout do kláštera v Romainmôtier, kde byl ubytován a žil jako mnich.

Klášter v Romainmôtier vlastnili četní majitelé, představený kláštera byl do své funkce jmenován, ale jinak se spíše jednalo o správce označovaného jako Mayor. V obci Agiez nebyl tento úřad Mayora dědičný, ale jednalo se o úřad, který bylo možné si koupit a patřil jen jedné osobě. Až když zdejší území se stalo majetkem Bernských, stala se tato funkce dědičnou. Po r. 1445, ale nejpozději r. 1492 byl Mayor Antonín Cosson. Jeho nástupcem byl poslední Mayor, převor z Romainmôtier, a první bernské epochy. Jmenoval se Amédée Thomasset a oženil se s vnučkou Antonína Cossona, která byla dcerou Rudolfa Cossona (Rolet), který umřel dříve než jeho otec. Amédée Thomasset, původně pocházející z Aubonne, první používal jména Agiez od r. 1474, po něm panství zdědil Antonín Cosson se svou ženou v r. 1502. Krátce před svou smrtí nechal Amédée Thomasset provést na budově změny, dokonce ji dal rozšířit jižním směrem (v přízemí byl tehdy umístěn lis). V r. 1826 byl zámek koupen Simeonem Baudraz. Ještě dnes je soukromým vlastnictvím.
V okolí se nachází hrady Orbe, Les Clees, La Sarraz a klášter Romainmôtier

kraj Gros-de-Vaud

kraj Lausanne

 kraj Gros-de-Vaud

zpět na mapu Vaud

kraj Lausanne