Ukrajina

Kraj  Černovcy - HRADY

        stránky hradu Chotin
       
       
   

    Chotin
       
       

  hrad-zámek

  hrad-zámek ruina

  hrad

  hrad  ruina

  ruina


CHOTIN  (CHOCIM) 
gotický hrad - významná památka

 

další foto vnitřní prostory hradu (klikni brána)

další foto vnitřní prostory hradu (klikni brána)

Hrad Chocim byl jednou z klíčových pevnosti, postavených k ochraně neklidné hranice na Dněstru. Za staveniště byla zvolena plochá sníženina na pravém říčním břehu. Hrad chránil říční přechod a obchodní stezky tudy procházející. Po více než dvě století byl Chocim v polských rukou a sloužil jako brána do Podolí a dál na území Polsko-litevské unie.
Nejstarší zděný (kamenný a cihlový) hrad byl na skalnatém nevysokém výběžku postaven již v polovině 13. st. V následujícím století pak bylo jeho opevnění zesíleno, ale teprve za moldavského vladaře Štěpána III., který byl vazalem polského krále, zde po přestavbě vyrostla opravdu významná pevnost, která je dnes dochována v části hradního jádra. Její tvar byl přizpůsoben terénní situaci. Až 8 metrů silné hradby opatřené cimbuřím byly zpevněny celkem šesti okrouhlými či hranolovými věžemi se střílnami, které alespoň částečně umožňovaly flankování.
V r. 1538 se Chocimi zmocnila polská vojska a část středověkého hradu byla pobořena. V následujících letech však Polské království docenilo jeho význam, hrad byl opraven a jeho obranný systém byl rozšířen a modernizován.
R. 1621 spojená polská, litevská a kozácká armáda dobyla u Chocimi slavného vítězství nad útočícími Turky. Brzy po odražení nepřítele však velitel, litevský velkohejtman Karel Chodkiewicz, zemřel na chocimském hradě a posádka nedokázala pevnost proti Turkům dále udržet. Ani vítězství krále Jana III. Sobieského r. 1673 v bitvě nedaleko Chocimi neumožnilo zpětné získání hradu do polských rukou.
V průběhu 18. st. Turci za pomoci francouzských vojenských inženýrů přeměnili předpolí středověkého hradu v moderní pevnost se sedmi nízkými bastiony a pěti branami. Avšak poté, co v r. 1812 Chocim padla do ruských rukou, ztratila zcela vojenský význam a byla opuštěna a ponechána rozpadu.
Dnes však již je jádro hradu opět rekonstruováno a opraveno do původní podoby včetně cimbuří a střech a pracuje se na opravách rozlehlého předhradí z 18. st. včetně zastřešeni bran. Hrad se tak stal jedním z nejvýznamnějších památkových objektu na Ukrajině.
V okolí je v dosahu Žvanec

 kraj  Ivano - Frankovsk

zpět na mapu Ukrajiny

kraj Ternopol´