Ukrajina

Kraj  Ternopol´ - HRADY

       

stránky hradu Berežany stránky pevnosti Bučac stránky hradu Čortkiv stránky hradu Sidorov stránky hradu Terebovlja stránky hradu Skalat stránky legendární pevnosti Zbaraž stránky zámku Višnivec stránky hradu Kremenec stránky hradu Skala Podolskaja

Berežany Skala Podolskaja
Bučac Skalat
Čortkiv Terebovlja
Kremenec Višnivec
Sidorov Zbaraž
       

  hrad-zámek

  hrad-zámek ruina

  hrad

  hrad  ruina

  ruina


BEREŽANY  
mohutný, renesanční opevněný "zámek"

další fotodokumentace  další foto (klikni brána)

Opevněný zámek Berežani byl vystavěn v polovině 16. st. (1554) pro Nikolaje Sienawského, rusínského vojvodu a královského hejtmana.
V 18. st., po vymření rodu po meči, přešla pevnost jako věno Marie Žofie Sienawské-Denhoffové, na rod Lubomirských a posléze do držení Potockých.
Poslední soukromý držitel Berežan byl Jakub, hrabě Potocki. Ten přenechal panství Berežani charitativní nadací, kterou založil pro léčení a prevenci rakoviny a tuberkulózy. R. 1936 pak předal zámek jako dar polské armádě.
Pevnost Berežani byla mohutná stavba, která však zvenčí zrovna neoplývala výstavností. Jelikož byla vystavěna mezi obvyklou cestou tatarských vpádů a oblastí kozáckých povstání 17. věku. V této bylo dobré opevnění nutností a hlavním požadavkem.
Bažinaté okolí a řeka Zlota Lipa tvořily přírodní ochranu znemožňující snadný přístup, doplněnou systémem kanálů, zemních opevnění a polygonálních a okrouhlých bastionů. Ohromný půlválcový bastion chránil samotný vstup do zámeckého jádra. V 17. století, za držení polního hejtmana Nikolaje Hieronima Sienawského, byla pevnost přestavěna ve stylu holandských bastionových systémů. Vnější strohost stavby byla bohatě kompenzována nádherou pozdně renesančního arkádového dvora a bohatých plastických dekorací fasád a interiérů. Výzdoba zámeckého kostela Nejsvětější Trojice, zejména jedné z kaplí obsahující náhrobky rodiny Sienawských, je připisována Janu Pfisterovi, vynikajícímu umělci činnému v 17. století v okolí Lvova.
Zámek byl značně poškozen během I. světové války. Část sochařské výzdoby zámku byla ještě před válkou odvezena do Krakova, část obrazů se nalézá ve Ivovské galerii.
Zámek (včetně opevnění) je dnes dochován pouze v troskách částečně zbavených střešní krytiny a zarůstajících vegetací, ale dosud je patrná jeho mohutnost a dávná sláva.

 kraj  Černovcy

zpět na mapu Ukrajiny

kraj Rovno