Ukrajina

Kraj  Chmel´nickij  - HRADY


ŽVANEC (ŽWANIEC) 
nepatrné zbytky kdysi velkého hradu nad přítokem Dněstru, řekou Žvančyk

celkový pohled na lokalitu hradu

hradební věž nad srázem zbytek hradby

přízemí sklepy obytných budov - nyní jako sklady

bývalé přízemí bývalé přízemí bývalé přízemí

Koncem 16. století se stal Žvanec majetkem rodu Kalinowských, kteří zahájili počátkem následujícího století stavbu nových budov a opevnění.
Hrad byl vystavěn na vysokém strmém ostrohu nad řekou Žvančyk v blízkosti jejího ústí do Dněstru. Jednalo se o významný článek systému ochrany podolské části hranice Polského království na řece Dněstru.
Hrad Žvanec zaujal nepravidelný pětiboký areál na vrcholu kopce, který na severní straně strmě spadá do údolí řeky. V nárožích bylo opevnění zesíleno pětibokými baštami vybavenými střílnami. Vstup vedl branou umístěnou uprostřed jihozápadní kurtiny. Dodnes se dochovala severní bašta (viz. foto) a základy dvou dalších bašt a spojovacích hradeb.
Vzhledem ke své exponované poloze byl žvanecký hrad opakovaně obléhán, dobyt a poškozen v průběhu kozáckých a tatarských nájezdů a tureckých válek v 17. století.
Po roce 1793 se po rozdělení Polska stal součástí území carského Ruska a jeho vojenský význam dále upadl. Jeho vzdálenost od center polského kulturního života a jeho exponovaná poloha byly pro rezidenční účely limitující. Proto jej tehdejší majitelé Lanckoronští opustili a stavba byla ponechána svému osudu.
V okolí se nachází hrady Kamjanec Podolskij a v sousedním kraji Ternopol´   a v Černovci

 hrad Medžibiž

zpět na mapu kraje Chmel´nickij

hrad Kamjanec Podolskij