Ukrajina

Kraj  Luck - HRADY

        stránky hradu Luck
       
       
    Luck
       
       
       

  hrad-zámek

  hrad-zámek ruina

  hrad

  hrad  ruina

  ruina


LUCK  
zachovalý gotický hrad s renesančními úpravami

  rekonstrukce podoby hradu v 15. st.

Hrad v Lucku byl založen nad ohybem řeky Styr pří ústí jejího přítoku Malý Gluszec.
Původně se jednalo o dřevohlinité opevnění vybavené valy a příkopy. Stavba cihelného hradu byla zahájena teprve na sklonku 13. st. Brzy na to se Luck stává významným sídlem volyňského vojvody.

Dispozice hradu kopíruje tvar konce ostrožny - má půdorys sférického trojúhelníka s hranolovými věžemi v místech vrcholů, předstupujícími částí své hmoty před linii hradby. Přístup do hradu vedl západní z věží, která byla upravena jako brána. V 15. st. byla obvodová hradba upravena pro užití ručních palných zbrani a vybavena dvojúrovňovým střeleckým ochozem. Další fortifikační úpravy byly provedeny v 16 st. mimo jiné byly věže zvýšeny o patro obsahující stříhly. Následně byly dvě z věží opatřeny ozdobnou renesanční atikou v polském stylu.
Uprostřed nádvoří stával pravoslavný chrám sv. Jana, nevelký vojvodský palác přiléhal k jižnímu úseku obvodové hradby, zhruba v místě dnešní mladší přizemní budovy s mansardovou střechou. Oba tyto objekty později zanikly.
Na konci 17. století hrad Luck ztratil svůj fortifikační význam.
V současnosti je opraven a udržován včetně dřevěných zastřešených úseků obranného ochozu, snad tedy i přístupný.
V okolí se nachází v kraji Rovno pevnost Dubno

 kraj  Luhansk

zpět na mapu Ukrajiny

kraj L´vov