Ukrajina

Kraj  L´vov - HRADY

        stránky hradu L´vov stránky hradu Oleško stránky pevnosti Pidgirci stránky hradu Pomorjany stránky hradu Przemyšl stránky pevnosti Staro Selo stránky pevnosti Svirž stránky bývalého hradu Velko Ljubim stránky hradu Zoločiv stránky pevnosti Žovkva
L´vov Staro Selo
Oleško Svirž
Pidgirci Velko Ljubim
Pomorjany Zoločiv
Przemyšl Žovkva
       

  hrad-zámek

  hrad-zámek ruina

  hrad

  hrad  ruina

  ruina


L´VOV    ( LWÓW) 
napůl v troskách renesanční pevnost s gotickým základy

...jako Krnov ?

První hrad na Góre Zamkowej byl postaven haličskými knížaty již v polovině 13. st. R. 1353, když se okolní rusínské území stalo součástí Polského království, bylo nové město vyrůstající pod hradem u řeky Poltvy králem Kazimírem Velikým nadáno magdeburským právem.
Lvov byl vybudován na strategicky velmi významném místě, kde se křížily obchodní stezky severo-jižního a východo-západního směru. Ale zároveň tudy procházely všechny tři invazní trasy, kudy každoročně zjara vedly tatarské hordy své nájezdy do nitra Polského království.

Původní dřevohlinitá stavba byla nahrazena kamennými a cihlovými konstrukcemi v druhé polovině 14. st., kdy zde bylo vybudováno pevné sídlo pro královského správce. V průběhu 15. st. bylo opevnění hradu vzhledem k vzrůstající hrozbě tatarských nájezdů, dále zpevňováno a vylepšováno. Jádro hradu má nepravidelný, protáhle čtverhranný tvar, který se zužuje směrem k západu. V nárožích stály okrouhlé bastiony. Další půlokrouhlá věž stávala při jižní kurtině, kudy vedl přístup do hradu. Vlastní vstup byl chráněn suchým příkopem překonávaným po zdvihacím mostě.

Lvovská pevnost byla dobyta roku 1648 kozáckou armádou vedenou Maximem Křivonosem. Opravený hrad pak sehrál význačnou roli v dalších bojových událostech a odolal dvěma vážným obléháním - r. 1655  Chmielnického kozácké armádě a také Turkům v r. 1672. R. 1695 Ivovská pevnost zastavila poslední tatarský nájezd.

Brzy poté byla opuštěna jako nevyhovující a rychle se proměnila v ruiny. Po rozdělení Polska nařídily rakouské úřady její demolici.
Dodnes jsou na hradním vrchu dochovány pouze části kamenného a cihlového zdiva kdysi slavné pevnosti.
V okolí se nachází Velko Ljubim, Staro Selo Žovkva

 kraj  Luck

zpět na mapu Ukrajiny

kraj Užgorod