Ukrajina

Kraj  Rovno  - HRADY

       

stránky hradu Dubno

       
    Dubno
       
       
       
       

  hrad-zámek

  hrad-zámek ruina

  hrad

  hrad  ruina

  ruina


DUBNO  
renesančním pevnost s pozdně gotickým jádrem

Dubno

nárožní bastion nárožní bartizána nárožní bastion

kurtina a příkop vstupní objekt

Město Dubno je zmiňováno již kolem r. 1100. Když se okolní území stalo součástí Polského království, král Vladislav Jagellonský jmenoval knížete z Ostrogu Teodora Danilowicze pánem Dubna. Jeho potomci drželi Dubno až do smrti posledního mužského následníka linie Ostrogských knížete Janusze.
Dubenský hrad byl postaven v poslední čtvrtině 15. st. knížetem Konstantynem Ostrogským
Tato středověká pevnost na skalnaté výspě uprostřed blat chránící přechod pres řeku Ikwu dvakrát odolala nájezdům Tatarů. Na sklonku 16. st. pak byla doplněna modernějším systémem fortifikací ve stylu novoitalské bastionové školy. Dva tyto ostroúhlé špičatě vybíhající bastiony stoji na západní straně proti rozšiřujícímu se předpolí. Špice bastionů jsou vybaveny rozměrnými bartizánami. Jedna z nich se nazývá Beatynka. Uprostřed kurtiny spojující bastiony se nachází přístupová cesta s Luckou branou, vyzdobenou erbovními symboly předchozích majitelů - sv. Jiřím Ostrogských, litevským osedlaným ořem s jezdcem náležejícím Sanguszkům a szreniawským znakem Lubomirských. V 17. st. byla takto zesílená fortifikace považována za jednu z nejpevnějších v celé Volyni. Ubránila se Chmielnickému r. 1648 i moskevskému vpádu r. 1660. Avšak brzo poté již ztrácí jako pevnost význam, vzhledem k výhodné poloze ale stoupá její rezidenční důležitost.
Část paláce přestavěná pro Lubomirské je připisována Merlinimu, honosné zahrady rozkládající se kolem původní pevnosti zakládal Dionizy Mikler. V 19. století, po odchodu Lubomirských do exilu při dělení Polska, nezadržitelně upadl i sídelní význam Dubna. I obě světové války se podepsaly na dalším úpadku objektu.
Do dnešní doby se dochovala pevnost s kamennými bastiony s cihlovými nástavbami, hlubokými zatravněnými příkopy a kontreskarpovou zdí. Brána i další části vnitřní zástavby jsou modernizovány; velikost vrat, parazitická zástavba garáží, ploty a antény indikují možné opětovné militární využití.

 kraj  Ternopol´

zpět na mapu Ukrajiny

kraj Chmel´nickij