Ukrajina

Kraj  Ternopol´ - HRADY


SKALA PODOLSKAJA 
zřícenina původně pozdně gotického hradu

celkový pohled na bývalý palác z 18.st.

zbytek kurtiny (hradby)

další fotodokumentace  další foto (klikni brána)

Starší název místa zněl Jagelnicja, do r. 1940 pak Skala nad Zbručem
Již v raném 14. st. byl na tomto místě na místě staršího hradiště zbudován hrad. Význam tohoto objektu byl zásadní, a to jak ze strategických, tak z hospodářských důvodů. Ležel na významné obchodní stezce z Krymu přes Kamenec Podolský do Lvova a Krakova a dál na západ. V dohledu hradu tato tradiční stezka překračovala řeku Zbruč a hrad tedy mohl chránit, popřípadě blokovat tento říční přechod. To byl také důvod, proč se po připojení Podolí k Polskému království stal hrad ve Skále Podolské sídlem královského správce, jehož úkolem byla ostraha hranice a úseku obchodní stezky.
V letech 1518 - 1538 byla starší stavba výrazně modernizována. Král Zikmund "Starý" nařídil Stanislavu Lanckoroňskému, královskému správci Kamence a Skaly, aby starý hrad opevnil a přeměnil ho ve významnou pevnost.
V 18. století převzal správcovství rod Tarlo a postavil si uvnitř opevnění, kolmo na osu dispozice, rezidenční sídlo, jímž se procházelo do severní nejstarší části hradu. Zdivo této dvojpodlažní stavby s plastickou výzdobou obdélných okenních šambrán a pilastrů tvoří společně s věží nejviditelnější relikty celé dispozice.
Po rozdělení Polska připadl objekt Rakousku, původní pevnost ani správcovské sídlo nebyly udržovány a byly ponechány postupné zkáze. Zcela byly opuštěny a devastovány po polsko-sovětských bojích v r. 1920.
V okolí se nachází Sidorov

 hrad Sidorov

zpět na mapu kraje Ternopol´

hrad Skalat