Ukrajina

Kraj  Ternopol´ - HRADY


SKALAT 
pozdně renesanční opevněný zámek

Zhruba v polovině 17. st. byl západně od města Skalat postaven tento opevněný zámek haličským maršálkem Kryštofem Wichrovským.
Jeho polohu na mírném plochém návrší zabezpečovaly bahnité břehy a mokřiny řeky Gnily. Ploché staveniště pak umožnilo vybudování pevnosti takřka pravidelného tvaru, v souladu s trendy fortifikční architektury své doby.
Dispozice skalatského opevněného zámku je pravidelná - prakticky čtvercová. V nárožích opevněni byly umístěny pětiboké dosti vysoké věže, které zřejmě výrazně převyšovaly kurtiny. Věže byly umístěny tak, že byly svými břity obráceny nakoso, tedy ven ve směru úhlopříček. Jsou čtyřpodlažní, ve všech úrovních obsahují střílny - ve spodních dvou poschodích pro těžká děla, v horních (včetně ochozu obíhajícího věže v úrovni třetího poschodí) pro lehčí střelbu. Spodní část věží (stejné jako celá hmota kurtin) je postavena z lomového zdiva, horní poschodí věží jsou vyzděna z kvádrů. Všechny čtyři věže jsou dodnes celkem dobře zachovány v plné výši, včetně části střešní krytiny. Naproti tomu zdivo kurtin a dalších staveb je dochováno podstatně hůře. Kurtiny patrně neobsahovaly střílnové otvory; snad zde existoval pouze ochoz, ale do této výše není zdivo nikde dochováno. Lze jen konstatovat že kurtiny byly výrazně nižší než nárožní věže a nebyly s ochozy věží nijak propojeny. Brána do objektu byla situována uprostřed severní kurtiny.
Takto vybudovaná pevnost však nebyla schopna odolat ani útokům Kozáků, ani následující turecké invazi. Po těchto bojových událostech se stala již do počátku 18. st. prakticky ruinou.
Ještě jednou objekt ožil a byl částečně opraven, a to když se stal sídlem Marie Scypionowe-Wodzické. Tato nevelká rezidence však byla opuštěna na počátku I. světové války.
Objekt situovaný na okraji města je dnes bizarní ruinou, které dominují zachované nárožní věže. Nádvoří je více méně prázdné, s náznakem parkové úpravy.
V okolí se nachází hrad  Terebovlja a pevnost  Zbaraž

 hrad Skala Podolskaja

zpět na mapu kraje Ternopol´

hrad Terebovlja