Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


DOBCZYCE   
Zakonzervovaná ruina hradu na skalnatém výběžku nad východním koncem hráze Dobczycké přehradní nádrže.

znak města

 

  

Poprvé jsou Dobczyce zmiňovány v r. 1266, ale byly založeny pravděpodobně dříve. Sloužily k ochranně cla, které je zde poprvé výslovně uváděno v r.1359. Hrad je pak uváděn písmem v r. 1362.
R. 1390 král Vladislav Jagiellonský přikázal tehdejšímu nájemci, Klemensowi z Moskorzowa, jeho opravu. Proto převedl část zisků z Wieliczské župy na tuto opravu.
Hrad se nacházel v zástavním držení mnoha významných rodů, mezi nimiž nelze opomenout Lanckorońských, Czerných, Buzeńských, Lubomirských a Jordanů. Za Lubomirských byl hrad přestavěn na pohodlnou rezidenci.
V době prvního švédského nájezdu zůstal stranou událostí a neutrpěl významnější škody. Byl však zpustošen švédy Karla XII. (1702) za takzvaných Severských válek a od té doby postupně pustl, až došlo na lámání zdiva, které bylo odváženo povětšinou na stavbu nedalekého kostela a domů v I. pol. 19. st. Naprosté devastaci zabránil až zájem Památkového spolku západního Haliče (1900). V letech 1901 až 1902 zde proběhl první záchranný průzkum a zajišťovací práce.

Hrad se nachází na nevelké ostrožně západně od stejnojmenného městečka, nad údolím řeky Ráby, která ve svých zákrutech pod hradem, společně s betonovou přehradou, tvoří Dobczyckou nádrž.

Poslední archeologický a stavebně historický průzkum zde byl prováděn v letech 1960 až 1978, přičemž byl také částečně opraven. Hradní areál zaujímá celou plochu lichoběžníkového ostrohu o rozměrech 52 x 48 x 55 x 26 m, a jeho rozloha dosahovala téměř 2000 m2.

Původní přístup od severovýchodu před mělké sedlo na předhradí po dřevěném mostě, přes kamennou bránu, jenž byla odkryta až archeologickým výzkumem a dozděna do dnešní podoby. Předhradí se nacházelo v nižší poloze než-li hradní jádro, které bylo tvořeno dvěma, na sebe kolmými jednotraktovými obytnými křídly, přilehlými k obvodové hradbě na jihu a na východě. Součástí paláce byla a je i kaple. Zbytky těchto paláců jsou zastřešeny a nachází se zde regionální muzeum.

V jižním nároží hradního jádra stávala hranolová věž (5,2 x 5,3 m). Mírně zalomená hradba vymezovala prostor nádvoří, kde se nacházela i studna (cisterna?). Na středním úseku této hradby se dochovalo torzo válcové věže o průměru 9 m. Zřejmě se jedná o nejstarší kamenný objekt hradu. Původní parkán s malou baštou byl zničen důsledkem činnosti kamenolomu v 19. st.

Dobczyce jsou typická varianta celní stanice jižního Krakowska s původně solitérně stojící válcovou kamennou věží – bergfritem.
V okolí lze navštívit hrad a solné doly Wieliczka a hrad  Myślenice

 kostel Debno Podhalańske

zpět na mapu kraje Malopolskie

tvrzFrydman