Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


FRYDMAN     (tvrz)
zachovalá ale přestavěná veřejnosti nepřístupná renesanční tvrz a opevněný gotický kostel

podoba tvrze modelem na hradu Niedzica

Kostel
Obec je prvně zmiňována r. 1300. K lokaci došlo okolo r. 1308 na příkaz panovníka Frederykem z Huncovců. Gotický kostel sv. Stanislava z počátků 14. stol. je jednou z nejstarších dochovaných památek v Podhalí. R. 1683 se tu údajně účastnil mše král Jan III. Sobieski, když se vracel z bitvy u Vídně.

Během 17. a 18. stol. byl několikrát poničen a poté barokně upravován. Přesto si ve svém interiéru zachoval svůj gotický vzhled. Je to jednolodní stavba s polygonálním presbytářem, s dochovanými úzkými lomenými oky s kružbami a s vnějšími opěráky. Loď měla původně dřevěný strop, ale po požáru r. 1708 byla zaklenuta barokní valenou klenbou. Vnitřní vybavení pochází většinou z II. pol. 18. stol. V interiéru je hodnotný hlavní oltář, boční oltář a chór.
V čele stojí vysoká hranolová věž ukončená "spišskou atikou". Kostel a hřbitov jsou obtočeny hradbou se vstupní branou, umístěnou v nízké zvonici z 18. stol.
V městečku jsou dále dochovány velké sklady na víno. Byly vybudovány Andreasem Horwathem v r. 1820 jako sklad na obchodní cestě z Uher do Polska. Sklepy jsou dvoupatrové a celková délka chodeb je cca 600 m. Tvoří je 6. kamenných chodeb, které se nachází 150 m od dnešní tvrze.

Tvrz

První drobné opevněné sídlo v uherské vsi Frydman bylo postaveno pravděpodobně již v I. pol. 14. stol. rodem Berzewiczy. Jednalo se o obytnou věž na přibližně čtvercovém půdorysu, jejíž zbytky jsou snad zachovány ve sklepech dnešního zámečku.

R. 1589 koupil od Olbrachta Laskiho niedzické zboží, včetně vsi Frydman, Gyorgi Horwath. Na konci 16. stol. přestavěl na pohodlné sídlo niedzický hrad a do této přestavby zahrnul i přestavbu frydmanské strážní pevnůstky a proměnil jí v malý opevněný kaštiel s nárožními věžemi, arkýři a sjednocenou zdobnou atikou (takovou, jakou známe ze slovenské Spiše - nejpodobnější jsou asi Fričovice). Přestavbu prováděl zřejmě stejný stavitel jako na Niedzici.
Frydman pak náležel Horwathům s přestávkami až do r. 1857, kdy jej společně s Niedzicou získali příslušníci rodu Salamonů. Tvrz byla tehdy ve velmi zanedbaném stavu a již v r. 1881  zřejmě také z tohoto důvodu zcela opuštěna. R. 1910 však koupila polorozpadlou budovu rodina Novorolských a zahájila její postupnou opravu. Tvrz tak velmi architektonicky utrpěla a ztratila mnoho ze své památkové hodnoty. Chátrající vysoké renesanční atiky byly sneseny a za nimi skryté valbové střechy byly nahrazeny obyčejnou střechou s plechovou krytinou a samostatnými dlátkovými střechami na nárožních věžích.
V tomto stavu se tvrz nachází do dnes.

  

Obdélná dvoupodlažní budova zámku má rozměry asi 15 x 25 m. Před čelní stranu předstupuje nevelký vstupní rizalit (dnes se zděným trojúhelníkovým štítem), původně osazený portálem podobným portálům na hradě Niedzica. V současnosti je zde prostý obdélný vstup bez památkové hodnoty.
Na nárožích čelní strany jsou v patře nakoso vysazené arkýře. Na zadní straně pak v nárožích stojí vysunuté hranolové věže, rovněž dvoupodlažní, se skosenou vnitřní stěnou, takže prostor v jejich interiéru je nepravidelně pětiboký. Střední třetinu přízemí zaplňuje vstupní hala, z níž jsou přístupné dvojice místností po stranách. Hlavní obytné prostory se nachází v patře, které je přístupné schodištěm po pravé straně haly.
Celá stavba byla obehnána okružním příkopem a valem skromných rozměrů, které zanikly při novodobých terénních úpravách. Před r. 1910 existovaly ještě i budovy hospodářského dvora. Později však byly zcela rozebrány.
V okolí lze navštívit hrady Czorsztyn, Niedzica a kostel Debno Podhalańske,

hrad Dobczyce

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Jeźów