Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


LANCKORONA  (Varhanovo dilema)   
zřícenina správního hradu

  

Zřícenina královského hradu se tyčí na vysokém vrchu v nadmořské výšce 550 m n.m. na severozápad od stejnojmenného podhradního městečka.
Písemné prameny uvádějí lokalitu až ve 14. st., avšak archeologický výzkum, který zde v letech 1966-70 proběhl, umožňuje datovat její osídlení již na konec 13. st.
Kamenný hrad zde pravděpodobně založil král Kazimír Veliký. Již r. 1359 zde král vystavuje lokační listinu nedaleké vsi Skawinki, v r. 1361 je založeno podhradní městečko a r. 1366 je tu zmiňován královský purkrabí, jakýsi Orzeszek.
R. 1391 zastavil král Vladislav Jagelonský hrad Mikołajowi Straszowi, po něm získali hrad i město Leliwici - Melsztyńscy. R. 1410 hrad vykoupil z rukou Elźbiety Melsztyńskiej se souhlasem krále Vladislava polský královský maršálek Zbigniew z Brzezia, jehož potomci se poté titulovali jako Lanckoronští.
R. 1512 vykoupil hrad z rukou Krzesława Lanckoronského Spytek Jarosławski, od jehož vdovy Jadwigy hrad roku 1521 získal Mikołaj Wolski.
V neklidném 16. st. načas (1576) hrad opanoval Olbracht Łaski, po Łaskich se tu střídají další majitelé (Kacper Bekiesz, František Wesselini), na počátku 17. st. 3 generace Zebrzydowskich.
R. 1655 hrad obsadili Švédové a udrželi se tu 8 měsíců. Po jejich vyhnání bylo vylepšováno opevnění - jak uvádějí listiny z r. 1660, byla zde „za velkých nákladů" postavena zděná bašta. Zbytek obvodového opevnění kolem samostatně nehájitelného obytného jádra byl dle dobových údajů vybudován ze dřeva a zeminy se třemi dřevěnými nárožními baštami.
R. 1768 byl zámek obsazen Barskou konfederací pod vedením M.A. Beniowskiego a přivolaní francouzští inženýři, než byli barští po 4 letech vyhnáni rakouským vojskem, opevnění nadále vylepšovali. Opakovanými vojenskými kampaněmi poničená stavba se stala na počátku 19. st. ruinou.

Nevelký hrad měl vcelku pravidelný obdélný půdorys. Na delší jižní straně stály v nárožích dvě mohutné hranolové věže čtvercového půdorysu (jihovýchodní s válcovou nástavbou), nevystupující z linie hradby. Na ostatních stranách k obvodové hradbě přiléhala tři obytná palácová křídla uzavírající nádvoří. Vstup do jádra se nacházel na severovýchodní straně, kde překonával příkop most podepřený třemi pilíři. Na severovýchodní straně se také rozkládalo předhradí, vysunuté do baštovitého výběžku k severu.
Hrad je částečně vyklizen a upraven.

 hrad Korzkiew

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Wawel