Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


KORZKIEW   
"moderně"  (betonově) upravená zřícenina menšího hradu

současný pohled na hrad

celkový pohled na čelní stranu hradu betonové balkony v nároží bývalé bašty přední strana hradu s tělesem bývalé brány

zadní strana obytné budovy boční strana současné brány moderně upravená obytná budova

 pravděpodobná podoba hradu 

Ruiny šlechtického hradu na vrcholku kopce obtékaného zákrutem potoka Korzkiewki.
Vznik hradu i jeho stavební vývoj pomohl objasnit archeologický výzkum, prováděný zde v letech 1968-70 (A. Mączyńska a R. Lelek) a stavebně historický průzkum (W. Niewalda, 1969).
Zakladatelem hradu byl Jan ze Syrokomli (v letech 1346-56 přísedící a 1358-61 soudce v Krakowě), který zakoupil r. 1352 horu Korzkiew, vybudoval zde hrad a přenesl sem své sídlo z nevyhovujícího a možná již poškozeného hrádku u Białego Kościóła. Jeho potomci se píší již r. 1385 z Korzkwi a sedí zde až do poloviny 15. st. Hrad se i nadále objevuje v listinných dokumentech - r. 1388 je tu uváděn purkrabí, v letech 1400 a 1447 se objekt uvádí jako castrum.
Následujícími majiteli byli Štěpán Świętopełk z lrządz a po něm Piotr Krupka, měšťan krakovský.
Od 16. st. se Korzkiew postupně nacházela v rukou Zborowskich, Ługowskich, Jordanów a Wesslów. Na počátku 18. st. však již byl hrad opuštěn a v průběhu 19. st. se stal ruinou.

Provedené výzkumy relativně dobře osvětlily stavební vývoj hradu. Hlavní stavbou hradu ze III. čtvrtiny 14. st. byla hranolová obytná a zároveň obranná věž (donjon) stojící uprostřed plošiny na vrcholku kopce, podsklepená a minimálně dvoupodlažní, o rozměrech 9,5 x 12 m a síle zdiva v přízemí až 2,5 m. Původní stavba měla úzké střílny, zachované na jihu a na západě. Od okolí byla plocha na jihu oddělena příkopem.
Jen o málo později byla vybudována obvodová hradba, uzavírající trojúhelný areál hradu. Vstupní brána byla prolomena v obvodové hradbě na jihovýchodě.
V další (druhé) fázi, datované již do 15. st., byly k vnějšímu líci jižního úseku obvodové hradby přistavěny dvě hranolové bašty. Na přelomu 15. a 16. st. ještě bylo ze strany severozápadní vybudováno schodiště a na konci za donjonem hospodářské stavení.
Ve IV. čtvrtině 16. st. pak došlo k zásadní přestavbě, která reflektovala především obytné potřeby sídla. Byla zbořena a nově z cihel postavena severní a západní část hradu a přízemí věže i sklepy severovýchodního křídla byly nově zaklenuty. Před vstupem do budovy vznikla patrová loggie a v zadní části hradu bylo budováno hospodářské zázemí. Z té doby pochází i zdobená bosovaná brána do areálu. Následné úpravy se již významněji nedotkly celkové podoby stavby a její siluety.
Ruina hradu však neměla najít svůj klid - nápad znovuvýstavby hradu se objevil v novějších dobách již několikrát. R. 1997 zříceninu zakoupil Jerzy Donimirski se záměrem kompletní rekonstrukce stavby. V současnosti probíhají za novéno soukromého majitele na hradě sanační práce, které znemožňují vstup do interiéru objektu. Zatím bylo postaveno vstupní křídlo s obnovenou branou a vysokou věží nad východní hranolovou baštou. Donjon byl zvýšen o patro cihlovou nástavbou s velkými obdélnými okny, další překvapení nepochybně ještě čekají, například betonové balkóny
V okolí lze navštívit hrad Ojców a skalní hrad Bialy Kościól

 hrad Bydlin

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Lanckorona