Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


PRANDOCIN    
farní románský kostel - apsida

celkový pohled na kostel

západní část kostela s věží západní apsida nejstarší západní část

zazděný portál na jižní straně

Farní románský kostel sv. Jana Křtitele je jednolodní orientovaná stavba z pískovcových kvádříků. původně na obou stranách uzavřená apsidami.
Architektonický rozbor klade stavbu do 1. čtvrtiny 12. st. a v té době je kostel připomínán i písemně, když v r. 1222 předává krakovský biskup Iwo Odrovadź prebendy z kostela cisterciáckému opatství  v Mogilu. V létech 1325 - 27 je zde uváděn děkan.
Z původní stavby se zachovala západní apsida a nad jejím závěrem zajímavá osmiboká věž snížená po zásahu blesku na konci 18. st. Uvnitř apsidy je empora vysunuta do nitra kostelní lodi. Východní apsida byla v 15.st. nahrazena dnešním pravoúhlým presbytářem.
Stavba obsahuje velké množství původních architektonických prvků (hlavice, sloupky, archivolty, římsy a jiné) i se zbytky původní polychromie. Archeologický průzkum ze 60. let min. st. (A.Tomaszewski) prokázal, že stavba přes svou výraznou polohu nesloužila nikdy obranným účelům a byla od samého počátku obklopena hřbitovem.

 hrad Pieskowa Skala

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Rabsztyn