Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


RYTRO   
zřícenina malého celního a strážního hradu nad údolím řeky Poprad

 

 

První zmínkou o hradu je listina z r. 1312, která navrací právo vybírat clo po ryterským hradem klášteru klarisek ve Starem Saczu. Stavebník ani nejstarší majitel není znám. Úkolem hradu bylo však vždy chránit uherskou hranici a zde vybírat clo. Polský kronikář Jan Dlugosz udává, že původním vlastníkem hradu byl comes Petr Wydźga.

Za časů Vladislava Lokýtka patřil ke královskému majetku. Od počátku 15. stol. pak byl v zástavním držení nejprve Jakusze z Boturzyna a po něm představiteli rodové větve Toporczyků, kteří si podle zdejšího sídla říkali Ryterští. V 16. stol. vládl hradem Petr Kmita. Nedlouho poté se  hrad stává ruinou, o čemž svědčí zmínka Martina Bielského z r. 1575 a další popis revize z let 1616 až 1617, informující, že ..."kvůli nezájmu předchozích majitelů hrad zpustl" a zůstalo z něj pouze ..."několik zdí na hoře vysoké".

Provedené archeologické průzkumy jednoznačně neosvětlily počátky hradu ani jeho architektonický vývoj. Hrad byl vystavěn pravděpodobně na konci 13. stol. Tehdy byla z pískovcových kamenů vystavěna při západní straně vrcholku hory postavena volně stojící mohutná věž o Ø 9,5 m a tloušťce zdí až 3,5 m. Ve výšce asi 5 m se nachází výrazný sokl, nad nímž je ve druhém podlaží situován vstupní portál. Ten byl dostupný po dřevěném schodišti nebo žebříku. Věž se zachovala téměř do 10 m své výšky. Zbylé opevnění bylo zastoupeno dřevem, příkopy a valy.
Kamenná obvodová hradba byla vystavěna nad strmými svahy teprve až ve druhé stavební fázi. Hlavní obytná budova byla situována při jižní straně hradu. V přízemí byla dvoudílná. V této hradbě, obnažené až archeologickými výkopy, jsou na severní straně patrné střílny, údajně pro palné zbraně. To by svědčilo o mladších přestavbách tohoto opevnění.
Přístupová cesta stoupá od severu ze sedla východním úbočím hradního kopce a končí v zaniklém objektu brány, která však byla prakticky mimo dohled obránců věže.

 hrad Roźnów

zpět na mapu kraje Malopolskie

kostel Szalowa