Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


SZALOWA   
farní dřevěný kostel sv. Michala v centru stejnojmenného městečka

Římskokatolický kostel, postavený v letech 1739 až 1756 z jedlového dřeva, je trojlodní bazilika s dvojvěžovým průčelím, presbyteriem v šíři hlavní lodi. Vnitřní vybavení s iluzivními nástěnnými malbami je světový unikát. Barokní výmalba a dřevěná architektura imituje kamenné prvky a výzdobu. Hlavní oltář, stejně jako boční oltáře, pochází z pol. 18. stol.
V levé boční lodi vyobrazení sv. Jana Kantia (Jana z Kety - 1390 až 1473) světce uctívaného římskými katolíky v jižním Polsku, který byl svatořečen krátce po dokončení stavby r. 1767. Byl to církevní prelát a poutník do Jeruzaléma, který hlásal Turkům křesťanství. Je to také jeden z patronů poutníků.
Ve štítě svatyně se nachází dřevořezba archanděla Michaela překonávajícího ďábla. K němu se váže také legenda o názvu blízké vesnice Biesnik.
Před zahájením výstavby byl nejprve vyroben model, jenž je uložen dnes v krakovském Národním muzeu.
V okolí se nachází tvrz Jeźów a Szymbark

 hrad Rytro

zpět na mapu kraje Malopolskie

kostel Sekowa