Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


SZYMBARK   
goticko - renesanční tvrz na mírném návrší s pevnostními prvky nad říčkou Ropou

 

 

Byl vystavěn r. 1540 rodem Gladiszů jako výletní sídlo na místě starší gotické tvrzičky. Stavebně upravován v letech 1585 až 1590. Další drobné stavební úpravy byly prováděny ještě v 18. a 19. stol.. Poté sloužil jako restaurační zařízení a také jako sklad zbraní. Restaurován byl po r. 1973, dnes však není obydlen a postupně chátrá.

Jedná se o dvoupodlažní budovu se čtyřmi štíhlými hranolovými nárožními věžemi, v patře vyloženými na kamenných krakorcích. Budova je výškově sjednocena bohatou renesanční atikou. Okolní lehké opevnění zcela zaniklo.
V okolí kostel Sekowa

 hrad Smoleń

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Tarnów