Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


SEKOWA   
modřínový farní kostel apoštolů sv. Filipa a Jakuba

 

Dřevěný farní kostel apoštolů sv. Filipa a Jakuba je jedním z nejcennějších na území polského Podkarpatí (na polsko-lemkovské etnické hranici).

Vznikl okolo r. 1520. Je postaven ze silných modřínových trámů. Za celou svou dobu existence nevyhořel. Během I. sv. války se nacházel přímo na frontové linii v průběhu tzv. Karpatské operace u Gorlivce v r. 1915. Kostel byl tehdy zcela zdevastován. Rakouští vojáci si totiž uvnitř zřídili stáje a střechu rozebrali na topení.

Jedná se o jednolodní kostel s trámovou konstrukcí na čtvercovém půdorysu. V čele stojí nízká věž. Celý je pokryt šindelem téměř až k zemi. Tím vznikl prostor kolem celého kostela, tzv Soboty. Toto jméno pochází ze zvyku věřících spávat přes noc v jeho okolí před nedělní mší. Jizbová věž, rovněž krytá šindelem, je netypicky otevřená v přízemí. Pochází ze 17. stol.
Uvnitř se nachází pozdně renesanční oltář z počátků 17. stol. Je polychromovaný v 18. stol. Kamenná pozdně gotická křtitelnice je z r. 1522, boční oltáře pak z 20. stol.
Celková rekonstrukce proběhla v letech 1981 až 1983. Průběh těchto prací je uznáván v celoevropském měřítku jako názorný příklad zdařilé rekonstrukce. V kostele je vystavené ocenění Prix Europa Nostra, udělené v r. 1994 za vzorně provedené konzervační práce. Od r. 2003 je pod ochranou UNESCO.
V okolí se nachází tvrz Szymbark

 kostel Szalowa

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Slawków