Rakousko

Kraj  Štýrsko - HRADY


RIEGERSBURG   
nejvýznačnější hraniční pevnosti východního Štýrska

Již od 12.st. jsou tu známy 2 hrady. Starší, severněji ležící Kronegg, byl vybudován po r. 1222 v rámci kolonizace v té době ještě převážně slovanského východního Štýrska bavorskými ministerialy Riegesburgery (do r. 1249 páni von Riegersburg-Wildon, do r. 1301 Kuenring-Dürnsteinové).
Mladší spodní hrad Lichteneck byl od konce 13. st. v majetku zemského knížete.
Mezi lety 1301 - 1478 patřily oba hrady pánům z Walsee-Graz, poté přešli na Reinprechta von Reichenburg, r. 1571 jej kupují svobodní páni von Stadl, kteří zahájili novou výstavbu horního hradu.
Dalšími majiteli byli od roku 1619 Ursenbeckovi, 1637 Seifried vonn Wechsler, 1648 jeho neteř Elisabeth von Wechsler, patrně nejvýraznější osoba hradní historie, která pokračovala ve výstavbě a nechala opevnit spodní hrad.
R. 1672 připadl jejímu švagrovi hraběti Johannu Purgstallovi, který postavil bašty a brány. Od r.1822 v drženi knížat Liechtensteinů, r. 1945 těžce poškozen, v 1.1950-69 rozsáhlé sanační a restaurační práce.

Hrad zajišťuje 11 bašt a 6 bran, z nichž poslední je ústící do hradu a nazývá se Wenzelstor. Ke stavbě budov a hradeb v předhradí byl použit materiál, i odstraněného dolního hradu Lichtenecku.
Horní hrad Kronegg je dvou až třípatrový komplex budov obklopující dvě podélná nádvoří. Převažující charakter zástavby je pozdně renesanční až raně barokní.
Středověké části obsahuje jižní strana - vjezd, hradní kaple, čtvercová věž a západní trakt, v jehož přízemí je prostor z počátku 15.st., klenutý dvěma poli žebrové křížové klenby později předělený příčnou zdí s portálem. Západní a severní křídlo stojí odvážně nad skalní čedičovou stěnou na obloucích překlenujících rozsedliny.
Vstupní věž z r. 1799 na místě původní vyšší zničené bleskem. Na obou nádvořích arkády z II.. pol. 16 st..vyzdobené sgrafity. Studna je asi z r.1640. Vnitřní prostory s gotickou kaplí z I. pol. 15.st. (fresky z konce 15. st.., objeveny r.1958), s knížecím a tureckým pokojem a rytířským sálem s kazetovým stropem.
V okolí se nachází hrady Bertholdstein, Burgau a další památky v Burgenlandu

 hrad Neuberg

zpět na mapu okresu Štýrsko

hrad Bertholdstein