Ukrajina

Kraj  L´vov - HRADY


OLEŠKO  
raně barokní pevnostní zámek

další foto     (klikni brána)

Počátky této velice zajímavé stavby sahají do přelomu 16. a 17. st., kdy ji vystavěl lvovský kastelán Jan Danilowicz na výrazném osamělém pahorku na místě dřevohlinité fortifikace. Hlavním účelem bylo vybudování honosné rezidence, ale díky dobrému přírodnímu zabezpečení nepřišla úplně zkrátka ani obranná funkce.
Francois Paulin Dalairac, francouzský šlechtic na dvoře krále Jana III. Sobieského a jeho francouzské manželky, o místě napsal: "Pohled z tohoto vrchu je úchvatný. Izolovaně vystupuje nad své okolí a vypadá, jako by byl uměle vytvořen lidskýma rukama a položen na toto místo. Na vrcholu tohoto kopce se tyčí zámek jako velký holubník. Panuje víra, že tento kopec je pohřební mohylou některého z mytických římských válečníků. "
Zámek má nezvyklý oválný tvar, upravený podle tvaru temene kopce. Zámek byl skutečně kvalitně a přepychově vyzdoben a vybaven. Je to především zásluhou královského manželského páru, který najímal na jeho výzdobu nejznamenitější malíře a štukatéry své doby. Pro krále Jana měl zámek speciální význam - pocházela odtud jeho matka. Zde také dne 17. srpna roku 1629, při návštěvě rodičovského zámku, Zofia Teofila Sobieská, rozená Danilowicz, porodila syna, budoucího polského krále.
Když také Olesko při dělení majetku jeho otce nepřipadlo králově matce, Jan III. ho vykoupil od Braclawského kastelána Stanislava Koniecpolského a pokryl všechny dluhy na panství, tedy sumu 402.742 zlatých.
Po králově smrti pak jeho synové souhlasili, že přenechají panství královně vdově Marii, která toto místo rovněž velice milovala. Teprve po její smrti prodal Jakub Sobieski panství Olesko Rzewuským. Ti zde však nesídlili, část cenného vybavení si převezl Václav Rzewuski na Podhorce.
V roce 1880, při oslavě dvousetletého výročí vítězství Jana Sobieského nad Turky u Vídně, byl založen výbor za vyhlášení Oleska za národní památku Polska.
Bohatě vyzdobené a zařízené interiéry zámku slouží jako muzeum dodnes.
V okolí se nachází hrady Pidgirci Zoločiv

 hrad L´vov

zpět na mapu kraje L´vov

hrad Pidgirci