Ukrajina

Kraj  L´vov - HRADY


PIDGIRCI (PODHORCE)  
Žijte v pohodlí, zapomeňte, že žijete v pevnosti, ale mějte pocit bezpečí....luxusní bastionová pevnost

V 15.st. král Vladislav III. daroval Podhorce a Zahorce dosavadnímu nájemci, Januszi Podhoreckému z Beliny. Od Podhoreckých pak statek získal Stanislav Koniecpolski z Pobógu, korunní hejtman a krakovský kastelán. Koniecpolski si v Podhorcích vletech 1635 - 1640 vystavěl nádherné sídlo „pro potěchu a chvíle uvolnění mezi hrůzami válečného řemesla".

Zámek byl postaven na kraji svahu spadajícího k severu, takže je z Volyně viditelný na vzdálenost mnoha kilometrů. Jak rezidenční, tak obranné stavby jsou dílem architekta Andrea del´ Aqua, zatímco vnitřní výzdoba a klenba kaple Paní Marie Bolestné jsou dílem Gianbattisty Falconiho a portály a ostění zpracoval Constantino Tencalla.
Trojpodlažni rezidenční křídlo bylo vybudováno nad srázem na severní straně čtyřboké dispozice, směrem k Volyni. Na obou koncích je ukončeno věžovými rizality, na straně do nádvoří k němu přiléhá dvoukřídlé monumentální schodiště ukončené arkádovými loggiemi. Přízemní sokl severního křídla je tvořen bastiony s bartizánami. Bastiony střežící jižní čelo objektu jsou s nimi symetrické. Zámecká stavba byla ještě obklopena přední linií jednoduchého nízkého opevnění; mezi ní a zámkem se rozkládala zahrada a okolo byl rozsáhlý park. Celek tak vyhlíží velmi zajímavě - jako by někdo neorganicky posadil luxusní zámecké sídlo na pravidelnou čtyřbokou bastionovou pevnost. Účel toho všeho byl ale zřejmý: Žijte v pohodlí, zapomeňte, že žijete v pevnosti, ale mějte pocit bezpečí.
Hejtmanův syn Alexandr Koniecpolski přenechal Podhorce, Zahorce, Brody a Zloczów králi Janu III. Sobieskému.
Po Sobieském získali statek Rzewuští. Jedním z nich byl Václav Rzewuski, známý jako Emír Taj ul-Fahr, hrdina mnoha romantických příběhů. Rezidence hejtmana Koniecpolského přežila do 20. st.

R. 1957 vyhořela, ale nyní je opět restaurována. Na počátku 20. st. restaurátor Adolf Szyszko-Bohusz používal vzory a náměty z. Podhorců při své práci na obnově hradu Wawel. Nyní jsou tyto náměty využívány zpět a poskytují srovnávací materiál při úpravách interiéru v Podhorcích.
V okolí se nachází hrady Oleško, Zoločiv

 hrad Oleško

zpět na mapu kraje L´vov

hrad Pomorjany