Ukrajina

Kraj  L´vov - HRADY


ZOLOČIV  (ZLOCZÓW) 
mohutná renesanční pevnost

Místo se poprvé zmiňuje r. 1442, kdy bylo součásti majetku Jana Szieninského. R. 1523 obdržela osada Zloczów magdeburské právo a stala se městem. Jeho vlastníkem byl Stanislav Szieninski, který pak r. 1532 prodává město s opevněným sídlem poznaňskému kastelánovi Andreji Gurkovi.
J ve středověku zde tedy existovalo malé opevnění, které stálo v cestě tatarským nájezdům a chránilo jeden z přístupů ke Lvovu. Avšak teprve na počátku 17. st. zde další z majitelů Jakub Sobieski (otec pozdějšího krále Jana) postavil mohutnou pevnost, která mu zároveň sloužila jako rodinné sídlo.

Zloczówská pevnost byla postavena v rovině, na pravidelném čtvercovém půdorysu se čtyřmi ostroúhle zakončenými kosodélnými bastiony v rozích ukončenými bartizánami s heraldickou výzdobou Sobieských. Byly to zemní bastiony s čelními kamennými zdmi a sypanými korunami. V Polsku byl tento systém stavby poprvé použit ve Wišnici u Krakova. Tuto hlavní linii opevnění obklopoval široký a hluboký příkop. Uvnitř opevnění pak byla vybudována jednoduchá jednopatrová rezidenční budova krytá západní kurtinou. V dobách krále Jana III. Sobieského se zde nacházela výjimečně dobře vycvičená posádka a dostatečná zásoba zbraní a proviantu.

V 17. st. Zloczów odolal řadě kozáckých a tatarských nájezdů, ale po dramatickém šestidenním boji byl dobyt a poničen Turky r. 1672. Již v r. 1675 však odolal prudkému útoku Girejových tatarských hord.
Po smrti krále Jana byl Zloczów zanedbáván a upadal, dědici preferovali pohodlnější a výstavnější Žólkiew.
R. 1802 koupila pevnost statkářská rodina Komarnických a nově upravila obytné prostory, ale od r. 1840 již sloužila pevnost nejprve jako kasárna rakouských vojsk a posléze jako vězení.
Dnes je pevnost zatravněna a patrně prázdná, okolní obytná zástavba se zastavila před linií příkopů.
Probíhají restaurační práce, především byla položena nová krytina střechy na obytné budově a byl upraven tzv. čínský pavilon. Původní vstup vedl průjezdem brány od severu, před ní se dnes buduje nový ravelin.
V okolí se nachází hrady Pomorjany, Svirž, Oleško, Pidgirci

 hrad Velko Ljubim

zpět na mapu kraje L´vov

hrad Žovkva