Ukrajina

Kraj  L´vov - HRADY


ŽOVKVA  (ŽÓLKIEW) 
opevněný renesanční zámek

Stanislav Žólkiewski, který se později stal královským hejtmanem, zahájil stavbu nového zámku v poslední čtvrtině 16. st.
Za staveniště byl zvolen plochý terén na jihozápadním kraji města, k jehož hradbám zámek přiléhal. Z druhé strany bylo místo chráněno tokem řeky Svynja. Patrně Žólkiewski sám, pouze s malou pomocí architekta Pavla Szczešlivého, vypracoval návrh systému opevnění. I přes svou obytnou funkci měl celý objekt dosti strohý architektonický vzhled.
Čtyři dvoupodlažní rezidenční křídla uzavírala čtvercové nádvoří. V nárožích stály vyšší třípodlažní čtverhranné flankovací věže vyčnívající z linie obytných křídel, vybavené střílnami. Vysoká věžovitá brána s průjezdem stála uprostřed severního křídla. Hlavní reprezentační obytné křídlo bylo naproti ní na jihu. Bylo vybavené patrovou arkádou a předstupující loggii s dvojitým schodištěm vyzdobeným sochami královských a litevských hejtmanů zúčastněných v bitvě u Chotimi.
Sídlo rodiny Žólkiewských ztratilo svůj obranný význam již na počátku 18. st., ale vzhledem ke svému vybavení a prostoru si ještě nějaký čas udržovalo svou rezidenční a reprezentační funkci. R. 1809 zde například okolní šlechta pořádala ples na počest Napoleona.
Od poloviny 18. st. však význam bývalého královského sídla začal upadat. Ale veřejné mínění se vyslovilo pro záchranu této památky. Rakouská vláda opravila jedno z křídel a město ostatní tři. Od té doby zde pak sídlila plejáda různých úřadů, vojenské velitelství i střední škola.
Dnes se zámek i jeho opevnění nachází v celkem ucházejícím stavu, pouze jeho jihozápadní díl s nárožní věží je pobořený. Čelo zámku se obrací přímo do náměstí.
Městské opevnění se dochovalo torzovitě - dvě brány a velká část zdiva městských hradeb byla rozebrána Rakušany na počátku 19. st.. Na počátku 60. let 20. věku je napodobily místní úřady, které nechaly zbořit Krakovskou bránu.
V okolí se nachází hrad a město L´vov

 hrad Zoločiv

zpět na mapu kraje L´vov

hrad L´vov