Ukrajina

Kraj  Ternopol´ - HRADY


BUČAC  
zřícenina původně gotického hradu, renesančně a barokně přestavěná - historicky důležité místo

Hrad Bučac byl vybudován pány z Bučace již ve 14. st. na skalnatém ostrohu vybíhajícím nad řeku Strypu
Stavba respektovala tvar staveniště a využila jeho přírodní ochrany. Hrad trojúhelníkového půdorysu byl vybudován z místního šedého a červeného pískovce. V pozdější době, zejména v 16. st., byl hrad rozšířen směrem k jihu, do prostoru rozšiřujícího se ostrohu.
V 17. st. patřil Bučac rodině Potockých. Za Štefana Potockého a jeho manželky Marie Mohylowské-Potocké byl starý hrad dále přestavěn a doplněn modernějším systémem opevnění sestávajícím ze dvou velkých okrouhlých bastionů na východě a západě areálu a mohutné vypuklé zalomené čelní spojovací hradby, tvořící bastionu podobný štít. Hradby dosahovaly mocnosti 4 metrů a byly vybaveny střílnami pro těžká děla i ruční střelné zbraně.
Díky tomu byl Bučac považován za nedobytný, v neklidných dobách sloužil jako útočiště obyvatel z okolí a v průběhu 17. st. odolal nájezdům a obležením Tatarů a Kozáků.
Hrad je dnes zatravněnou zříceninou s dochovaným východním, okrouhlým bastionem, velkou částí obvodové hradby a vnější stěnou obytné stavby na severovýchodě.
Mimoto hrad vešel do historie jako místo, kde polský král Michal Wišniowiecki uzavřel 18.10. 1672 potupný bučacký mír, kterým přešla velká část polsko-litevského Podolí do rukou Turků. Kozáci získali většinu Ukrajiny a Poláci museli navíc platit Turkům roční tribut.
V okolí se nachází hrady Terebovlja a Čortkiv

 hrad Berežany

zpět na mapu kraje Ternopol´

hrad Čortkiv