Ukrajina

Kraj  Ternopol´ - HRADY


TEREBOVLJA  (TREMBOWLA) 
původně gotický hrad zcela přestavěný na pozdně renesanční pevnost

Hrad byl na tomto místě vystavěn již polským králem Kazimírem Velikým ve 14. st., patrně na místě staršího hradiště.
Hrad byl postaven na skalnatém výběžku na jižním okraji rozsáhlé planiny. Tyčí se nad stejnojmenným městem v údolí řeky Gniezny, Přístupu k hradu od západu zabraňuje hluboká rokle potoka Peczynija, takže má na místní poměry velmi dobrou přírodní ochranu.
Byla to bezvěžová stavba o půdorysu nepravidelného mnohoúhelníka s kamennou hradbou a dřevěnými budovami. V první polovině 17. st. však byl tento zastaralý objekt zcela přestavěn správcem Trembowle Alexandrem Balabanem a přeměněn v moderní pevnost schopnou aktivně vzdorovat dělostřelbě a kontrolovat průchod údolím Gniezny.
Vzniklá stavba měla deltovitý půdorys připomínající dětského draka. Na výběžku nad opyšem byl vybudován mohutný okrouhlý bastion se zdmi až pět metrů silnými a dvěma úrovněmi střílen. Na severní straně, kde byl přístup k hradu nejsnazší, bylo vybudováno rovněž mohutné opevnění. Nároží byla zajištěna flankovacími polygonálními bastiony a čelní hradba vybavená množstvím střílnových komor a jistě i nedochovaným ochozem se uprostřed tupoúhle vypukle lomila, umožňujíc tak ochranu nároží dispozice boční střelbou.
Trembowla byla díky své poloze v průběhu celého 17. st. vystavena útokům Kozáků, Tatarů a Turků. Několikrát byla obléhána, dobyta a poničena. Poté co Turci opanovali většinu Podolí, byla opravena a hrála znovu úlohu významné hraniční pevnosti ožívající vojenským ruchem. Avšak po r. 1687, kdy bylo Tatary vypáleno město i hrad, nedošlo už k dalším opravám pevnosti.
Po  r. 1699, kdy byl uzavřen Karlovecký mír, ztratilo opevnění prakticky svůj význam.
Pevnost je dnes velmi dobře zachovanou zříceninou na zalesněném vrchu, samotný prostor objektu je zatravněný a volně přístupný. Bastiony i kurtiny jsou dochovány do stejné výše prakticky v celém svém průběhu, s množstvím dochovaných střílnových otvorů. Z původního středověkého hradu se nedochovaly žádné viditelné zbytky.
Pod hradem se nachází město, jehož starší část na stejném břehu řeky byla staroruskou osadou nazývanou Staré Město a opevněnou příkopy, valy a palisádou. V r. 1420 dostal Bartoš z Trembowle odměnou za věrné služby od krále právo založit nové hrazené město na druhém břehu řeky. Obě části města byly spojeny, obklopeny opevněním a vybaveny třemi branami.
V dosahu se nachází hrad Bučac a hrad Skalat

 hrad Skalat

zpět na mapu kraje Ternopol´

hrad Višnivec