Ukrajina

Kraj  Ternopol´ - HRADY


ČORTKIV   (CZORTKÓW) 
zřícenina renesanční pevnosti v pozdějších dobách stavebně upravovaná

Kamenný hrad (s částečným, patrně až druhotným použitím cihlového zdiva) na kraji města byl vybudován, zřejmě na místě staršího dřevěného opevnění, na sklonku 16. a počátku 17.st. Stanislavem Golskim, vojvodou rusínským, jako správní sídlo jeho rozlehlého panství.
Tato nová rezidenční pevnost měla rozměrné pětiboké nádvoří obehnané hradbami. Při straně přiléhající k městu, zřejmě považované za bezpečnější, stál velký jednopatrový obytný palác, chráněný na stranách nárožními vystupujícími pentagonálními bastiony, jejichž dolní patra byla vybavena střílnami a horní sloužila jako obytná. Na dvorní straně byl palác vybaven arkádou. Další mladší zástavba je připojena k obvodovým hradbám.
Umístění na malém návrší na kraji města na úpatí vyššího kopce nebylo příhodné pro modernější opevnění. Dělostřelba v 17. století znamenala pro podobný objekt naprostou zhoubu, a proto se nejednalo o plnohodnotnou pevnostní stavbu, ale především o obytné a správní sídlo. K tomuto účelu byl objekt využíván i rodem Potockých, který ho získal krátce poté, co Golski zemřel bez potomků.
I přes svou nepříliš výhodnou polohu odolávala pevnost Čortkiv poměrně dlouhou dobu při vpádu kozáckých a moskevských oddílů r. 1655. Po dobytí této části Podolí Turky se stala sídlem pašova správce.
R. 1683 se navrátila do rukou Potockých, následně byla vícekrát přestavěna a adaptována pro různé účely.
V současnosti je většina areálu nádvoří zpevněna či vyasfaltována a na fotografiích vyhlíží jako muzeum historických motorových vozidel.
V okolí se nachází hrady Sidorov a Bučac

 hrad Bučac

zpět na mapu kraje Ternopol´

hrad Kremenec