Ukrajina

Kraj  Ternopol´ - HRADY


KREMENEC  
gotický hrad později renesančně upravený

 

Kamenný hrad z vápencového zdiva byl postaven na temeni výrazného kopce ukončujícího ostroh již na sklonku 13. st. Pod jeho ochranou v údolí vyrostlo městečko s klášterem.
V 16. st. byl tento nevelký hrad v rukách královny Bona Sforzy, manželky Zikmunda "Starého", která ho nechala rozšířit. Od té doby se hradní vrch nazývá královniným jménem.
Během Chmielnického povstání r. 1648 byl hrad dobyt a vypleněn Kozáky pod vedením Maxima Křivonosa. Poté už nikdy nebyla dokončena jeho oprava, ztrácel svůj význam a měnil se v pitoreskní ruinu.
Areál opevnění ve tvaru nepravidelného oválu určený terénními podmínkami obíhala obvodová hradba, hlavní a jediná obranná linie hradu. Tato hradba je místy dochována až do úrovně ochozu a cimbuří. Na východní straně z hradební linie vystupovala čtverhranná vstupní věž s lomeným portálem brány, z níž je dnes dochována vnitřní polovina. Horní patro této věžové brány bylo vybaveno střílnami. V západním nejlépe chráněném nároží se nacházejí zbytky vícekrát přestavovaného, zčásti cihlového objektu vybíhajícího z hradního areálu. Obytné objekty se nedochovaly.
Celá ruina je zatravněná a prakticky bez další vegetace, kromě nevelkého anténního stožáru i bez zástavby, volně přístupná.
V okolí se nachází hrad Višnivec a v sousedním kraji hrad Dubno

 hrad Čortkiv

zpět na mapu kraje Ternopol´

hrad Sidorov