Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


TROPSZTYN   
"podnikatelsky" upravený gotický hrad nedaleko osady Wytrzyszczka

     

Poprvé se jméno hradu vyskytuje v listině z r. 1390, která zmiňuje tehdejšího majitele Chebda z Tropsztyna. Archeologickým průzkumem bylo však prokázáno, že hrad byl vystavěn již na přelomu 13. a 14. stol. Je tedy možné, že jeho zakladatelem byl Gniewomir nebo jeho otec Zbrojslav Tropia, vlastníci osady sv. Swierada, připomínaní r. 1307. Není však jasné jaké příbuzenské vztahy je pojili s rodem Chebdů, kterým hrad patřil až do r. 1535.

R. 1535 prodal Prokop Chebda hrad a příslušné zboží sandoměřskému kastelánovi Petru Kmitovi. V jeho vlastnictví zůstal však pouze jen několik let, neboť již r. 1541 zde seděli Robkowští. Dalšími majiteli jsou pak Gabanští (1556), kteří chátrající stavbu nechali opravit. Přesto na počátku 17. stol. byl hrad přesto ruinou (1608).

Hrad původně střežil brod přes řeku Dunajec na uherské stezce a tyčil se vysoko na řekou. Dnes se však, po vybudování Czchovské přehradní nádrže, nachází poměrně blízko vodní hladiny na nevysoké skalce. K poznání hradu vedlo několik archeologických průzkumů. Díky získaným poznatkům lze rozčlenit stavební vývoj hradu do čtyř základních fází.
V první fázi vznikl jednoduchý hrad vymezený obvodovou hradbou ve tvaru nepravidelného oválu o rozměrech 22 x 32 m. Obvodová hradba, o tloušťce 1,9 m , byla postavena z místního pískovce a je dodnes zachována v severním a východním obvodu hradu. Hradba byla ukončena obraným ochozem s cimbuřím se střílnami. Vstup se nacházel v severovýchodním nároží. Uvnitř hradeb existovala pouze jediná dřevěná budova (srub).
Ve druhé fázi (na konci 14. stol.) byla postaven při jižním úseku hradby kamenný palác na půdorysu nepravidelného lichoběžníka. Byl podsklepený se dvěma nadzemními podlažími.

Třetí fáze v 15. stol. zbourala starou obvodovou hradbu na západě a nechala hrad rozšířit tímto směrem. Do severozápadního nároží byla pak vložena hranolová věž s téměř čtvercovým půdorysem. Nároží věže bylo podepřeno mohutným opěrákem. Věž byla snad až pětipodlažní. Nová hradba pak spojila nároží věže s nárožím věže. Hrad tak získal spíše tvar sférického trojúhelníka. V tomto období vzniklo na nádvoří při staré východní hradbě i několik hospodářských objektů neznámého určení.

Čtvrtá stavební fáze ze 16: stol. umožnila úpravy obytných prostor hradu, např. jižní palác byl rozdělen příčkou a byl k němu připojen další objekt na východě. Hlavním cílem však byla přístavba nové budovy na severu hradu mezi starou branou a věží. Proto byla zazděna stará brána a prolomen nový vstup na západě. Severní křídlo však nikdy nevyrostlo nad úroveň základů, protože sídlo bylo mezitím opuštěno,
Současný soukromý majitel zahájil pátou stavební etapu hradu razantní přestavbou. Ve čtvrtém nadzemním podlaží věže vystavěl nad přístupovou cestu nový prevet. Obvodovou hradbu zvýšil prý do původní výše a provádí mnoho dalších brutálních zásahů. Například jižní palác vystavěl do oblak a štíty opatřil stupňovitými kamennými štíty. Vrcholem je nově nalepená nástavba nad původní branou, jenž má snad imitovat piknůsek.
Návštěvu lze doporučit pouze jen otrlejším jedincům nebo zcela naprostým laikům. Otevřeno pro veřejnost je pouze o prázdninách.
V okolí lze navštívit hrady Czchów a Roźnów

 hrad Tenczyn (Rudno)

zpět na mapu kraje Malopolskie

klášter Tyniec