Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


CZCHÓW   
zbytek menšího královského (celního) hradu nad údolím Dunajce na vrchu Bašta

znak města

 

Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. st. (nejstarší datovatelný nález je mince z doby Václava II.). První zmínky o hradu pochází však až z r. 1356 kdy se zde uvádí královský purkrabí jistý Imram. Hrad sloužil jako ochrana hranice s uherským královstvím a k výběru cel na obchodní stezce, která je v údolí Dunajce zmiňována r. 1327. Další zprávy o hradu pak v podstatě mizí.
V 18. st. byl již ruinou, ale ještě se uvažovalo o jeho opravě, jak svědčí návštěva provedená královskými úředníky krále Stanislava Augusta Poniatowského r. 1767. Teprve až r. 1928 byl opraven vrchol věže.
Archeologický průzkum zde probíhal v letech 1966 až 1967 a další mezi roky 1993 až 1999.

Jednoduchá stavba malého středověkého hradu, provedená z místního pískovce, sestávala z nepravidelného oválu obvodové hradby o proměnlivé tloušťce od 1,2 m do 2 m. V jihozápadní části areálu byl vystavěn čtyřpodlažní, volně stojící bergfrit o vnějším průměru 12,5 m, tloušťce zdiva až 4,5 m a 20 m výšky. Do nedávné doby to byl jediný viditelný zbytek hradu. Věž je poněkud sudovitá. Nad 1. patrem (4 m) je římsa a nad ní, v úrovni 2. patra, se nacházel původní vstup. Poslední 4. patro je navenek osmiboké, ale na rozdíl od Olsztyna nebo Checin rovněž kamenné.
Na severovýchodní straně hradu stával obytný palác. Jednalo se o podsklepenou, lichoběžníkovou budovu o rozměrech 9,6 x 21 m, rozdělenou na dva prostory. Na jihu k ní přiléhala menší obdélná budova, přihrazená k hradbě, hospodářského charakteru. Další hospodářský objekt byl postaven mezi věží a severozápadní hradbou v pozdější době. Před západním průčelím paláce se nacházela úzká schodišťová šíje, kde se dochoval lomený gotický portál ze 14. st.
Vstup do hradu se nacházel na severozápadní straně hradu, v o objektu brány vysunuté vně hradby, v těsné blízkosti bergfritu.
Archeologický výzkum odkryl 5. fází stavebního vývoje. V 1.fázi byla vystavěna oválná volně stojící věž obklopená dřevěnou palisádou (že by "Polským plotem"?), 2. fáze byla vyplněna výstavbou obvodové hradby s kulisovou branou (I. pol. 14. st.). Ve 3. stavebním stupni byl postaven kamenný palác a 4. fáze "postavila" vstupní objekt brány. Středověký vývoj završila poslední fáze na přelomu 15. a 16. st., kdy vzniklo podélné křídlo a přístavek u věže.
Hrad byl po ukončení archeologického průzkumu konzervován, zajištěn a věž plní funkci rozhledny.
V okolí se nachází hrady Tropsztyn, Debno, Melsztyn a kostel Lipnica Murowana

 hrad Bydlin

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Czorsztyn