Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


WIERUSZYCE   
renesanční tvrz s pevnostními prvky na místě původního opevněného gotického sídla

 

 

  

Sídlo bylo zbudováno na plochém terénu mírné výšiny v r. 1530 příslušníky rodu Wieruszyckých ze smíšeného kameno-cihlového zdiva. Budova je postavena na půdorysu obdélníka s jednou, válcovou, nárožní baštou. Celý objekt je dvoupodlažní s dvojprostorovým přízemím s lunetovými klenbami.
Většina nároží je armována. Pozdější rozšíření východním směrem se nedochovalo a jsou zde patrné pouze jeho základy. Přistup je zprostředkován portálem v přízemí od jihu. Portál má nové pískovcové ostění bez jakékoliv profilace. Podobně jsou na tom i okna, v přízemí menší a v patrech větší.
Bašta je ve výši 1,5 m nad zemí obtočena ustupující římsou a v přízemí jsou dochované střílny.
Tvrz je zastřešena dvěma valbovými střechami krytými šindelem, nárožní bašta má pak samostatnou kuželovou střechu.

Od r. 1983 je objekt v soukromých rukou a je poměrně citlivě opravován. Momentálně není veřejnosti přístupný a pravděpodobně tento stav setrvá i v budoucnosti.
V okolí lze navštívit hrad Dobczyce a Nowy Wisznicz

 hrad Wieliczka

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Babice - Lipowiec