Polsko

Kraj  Slaskie - HRADY

Bedzin Olsztyn stránky hradu Bedzin stránky hradu Bobolice stránky kláštera a pevnosti Czestochowa stránky hradu Mirów stránky hradu Ogrodzienec stránky hradu Olsztyn stránky hradu Ostreźnik stránky pevnosti Pilica stránky hradu Siewerz stránky hradu Ryczów
Bobolice Ostreźnik
Czestochowa Pilica
Mirów Ryczów
Ogrodzienec Siewerz
       

  hrad-zámek ruina

  hrad

  hrad  ruina

  ruina

  klášter - kostel


BĘDZIN
postupně obnovená bývalá zřícenina městského gotického hradu

znak města

  celkový pohled na hrad - zdroj www.poczta-polska.pl/mw

pravděpodobná podoba hradu

Hrad je položen na návrší, na levém břehu řeky Przemszy, v severozápadní části města.
K lepšímu poznání objektu došlo v průběhu archeologicko – architektonického výzkumu provedeného W.Blaszczykem v letech 1954-8.
Ves Będzin je poprvé zmiňována v odkazu z r. 1301. Lokace královského města byla provedena v r. 1358. Zároveň Jan z Czarnkowa, jakož i Jan Dlugosz jmenují i hrad, v soupisu opevněných budov postavených Kazimírem Velikým.
Hrad je vzpomínán v dokumentech od r. 1349, kdy se zde vyskytuje Wiernek, purkrabí Będzinu. V pozdějších pramenech se mnohokráte nacházejí po sobě jdoucí purkrabí, jakož i  starostové hradu, kromě jiného Mikolaj Siestrzeniec Kornicz, Szafrancowe, Jaroccy, Myszkowscy, Zborowscy.
Prohlídka v r. 1564 označila hrad jako pustý. Obnoven byl r. 1616 po požáru, jakož i po nájezdu Švédů v r. 1655.
Od 18. st. byl objekt ponechán zkáze. Romantická, novogotická obnova hradu byla provedena v r. 1834, podle projektu Francisszka M.Lanciego a určila objekt na báňskou školu (hornickou). V meziválečném období projekt postupné přestavby vypracoval A. Szyszko - Bohusz, a v r. 1948 další koncepci přestavby představili B.Guerquin a Z.Stepiński. Naposledy byl hrad přestavěn a do značné míry zrekonstruován v letech 1952 – 6 podle projektu Z.Gawlika. V dnešní době se v něm nachází muzeum Dabrovské uhelné pánve.
Z výsledků prováděných výzkumů bylo potvrzeno, že hrad byl postaven na základech raně středověkého hradu (hradiště) pocházejícího z 11. až 12. st.
Původní základ tvořila volně stojící válcová věž, v základně mající tvar podobný čtverci, stojící v severovýchodní části plochého vrcholku kopce. Věž o průměru 10,7 m datována W. Blaszczykem do II. pol. 13. st., měla původně 4 podlaží a byla postavena z místního kamene, a až později zakončena cihlami typu „klinkr“. Ve 3 podlaží se nacházel vstupní portál s lomeným obloukem.
V další fázi výstavby byla zbudována v jihovýchodní části čtyřhranná, pětipodlažní věž o rozměrech 8,5 x 9 m. K ní byla později dobudována (přistavěna) obytná budova o čtyřech podlažích.
Komplex budov byl ohrazen dvěma obvodovými kamennými hradbami, rozdělenými suchým příkopem. Vstup do hradu byl veden zajisté skrz obytnou budovu vestavěnou do obdélníkové (pravoúhlé) věže.
K hornímu hradu přiléhalo od jihu podhradí (dolní hrad). Také bylo obehnáno obvodovou hradbou se čtyřhrannou baštou a věží brány s předbraním (barbakánem) ze severní strany. Obvodová hradba podhradí byla spojena s městskými hradbami.
V okolí se nachází hrad Siewerz

 kraj  Malopolskie

zpět na mapu Polska

kraj Opolskie