Vaud / Waadt


Distrikt  Broye-Vully - HRADY

/

Avenches

stránky hradu Combremont le Grand mapa Vaud stránky hradu Avenches stránky městské tvrze Cudrefin stránky tvrze Curtilles stránky hradu Lucens stránky hradu Moudon stránky tvrze Treytorrens stránky hradu Villarzel stránky hradu Villeneuve stránky hradu Rue mapa okresu Broye-Vully

Combremont le Grand

Cudrefin

Curtilles

Lucens

Moudon

Treytorrens

Villarzel

Rue (Freiburg)

Surpierre (Freiburg)

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


AVENCHES    /
částečně zachovalý středověký hrad a zbytky římských památek
lokace :    46°52'52.91" /  7° 2'28.51"

znak města Avenche

                          zbytky římského opevněné zde (klikni)

Po zničení starého Aventica barbary, uprchlo obyvatelstvo na návrší jihovýchodně od města. V r. 607 nechal burgundský hrabě Vilém vybudovat první hrad na severní špičce tohoto pahorku. Právě dokončený hrad byl v r. 616 zničen.
V 11. stol. povolil biskup z Lausanne, Bourcard von Oltingen, vesnici na návrší znovu vystavět. Také hrad byl nově vybudován nebo přistavěn na nějaké starší věži, jenž byla součástí obvodové hradby. Biskupovi tehdy sloužila jako hlavní obytná budova, když se zdržoval v Avenches, ve městě, které stále ještě patří k biskupství v Lausanne.
V pozdější době, když bernská vojska dobyla území Waadt, nechali si bernští hrad k užívání, zatímco Savojci nebo biskup z Lausanne se ho zřekli v jejich prospěch, a tak tam byl umístěn jejich správce. Bernští nechali hrad obnovit nebo přestavět, neboť jej nepovažovali za vhodný pro ubytování svých úředníků.

Rekonstrukce hradu Avenches byl provedena mezi lety 1565 až 1568, pokud můžeme věřit datu na průčelí, k němuž se v zadní části připojuje stará románská věž. Dokonce je i známé jméno architekta. Antonín Balanche von Neuenburg, pravý umělec, který sem importoval půvab nového renesančního slohu, ačkoliv zachoval některé v německém Švýcarsku cenné gotické základy, jako zašpičatělé střechy a sdružené trojité okna. V horní části tohoto průčelí, které bylo během doby obezděno širokou dolní klenutou arkádovou chodbou, se dosud nacházejí tři busty. Tyto hlavy Maurů jsou součástí erbu města.
Ale co tehdy bylo hlavní novinkou v této oblasti jsou vstupní dveře, které jsou vsazeny v prohlubni rámu nalevo, jenž má jemnou plastickou výzdobu. Většina prvků jeho výzdoby je převzata ze starých řeckých vzorů. V přízemí jsou malé sály vyzdobené korintskými hlavicemi, nad tím je štít řeckého chrámu, který je podpírán dvěma sloupy zakončenými iónskými hlavicemi. Na tomto průčelí se nalézá také zaoblená konzola, šroubovitě vinuté třásně a malý zub. Uprostřed toho je bez dekoru čtyřúhelník s trochou omítky, který se k tomu vůbec nehodí. Na jeho místě byl dříve štít kantonu Bern s plastickou výzdobou, který byl jako ostatní připomínky, na staré rozdělení kantonu, v době revoluce ve Waadt v r. 1798 odsekán.
Ve vnitřních prostorách hradu se nalézá přepychové točité schodiště, jedno z posledních svého druhu, které návštěvník ve Švýcarsku může spatřit. Dodnes slouží všeobecnému užívání. Bylo stavěno podle italských vzorů s rovnou rampou, a zavede nás přímo do starého salonu, jehož součástí je netradiční komínový krb.
V gotické době byly budovány krby s komíny ve tvaru pyramidy, v renesanci je vystřídaly jako kbelík rovné tvary. Pod starým gotickým komínem nechal architekt zazdít jeden krbový krakorec, jehož celá výzdoba byla ovlivněna starověkem. Boční konzoly zobrazují hlavy řecké sfingy se lvíma nohama. Obroubení nese vlys řeckého listoví, v jehož středu je oválná kartuš, obklopená střihem z napodobeniny kůže.
Není zase až tak divné, že renesance přišla do Waadtu skrze Avenches, protože v tomto městě se nacházejí četné pozůstatky starého italského (řeckého) Aventica. Takže architekt hradu neměl velkou práci, jen musel okopírovat staré vzory a dekory pro svou výzdobu.
V sousedství hradu se nachází množství starých římských památek, které jsou dobře značeny. Vlastně v širokém okolí města můžeme doslova na každém městu narazit na starobylé stavební aktivity Římanů. Rozhodně toto město doporučujeme k návštěvě a k celodennímu rodinnému výletu.
V okolí se nachází městečko Cudrefin

kraj Aigle

kraj Gros-de-Vaud

 kraj Aigle

zpět na mapu Vaud

kraj Gros-de-Vaud