Vaud / Waadt


Distrikt  Morges - HRADY

 

 

 

stránky hradu Allaman stránky hradu Aubonne stránky tvrze Colombier stránky hradu Echandens stránky hradu Morges stránky hradu St. Prex stránky hradu Vufflens zpět na mapu kantonu Vaudt

Allaman

Morges

Aubonne

St. Prex

 

Colombier

Vufflens

Echandens

 

 

 

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


ALLAMAN     
z části zachovalý vodní hrad
lokace :   46º28´17.01´´ /  6º23´52.18´´

znak města Allaman

 

Chcete-li navštívit toto bývalé feudální sídlo, musíte se dát stoupající silnicí směrem ke kostelu a potom odbočit ve směru k nádraží. A pak se již  před Vámi objeví zámek, který samozřejmě není původní stavbou, neboť byl vypálen vojenskými oddíly z Bernu, jenž přišli na pomoc ze Ženevy v r. 1530. Byla to ta samá doba, kdy na jiných sídlech členové „Ligy lžíce“ se snažili Allaman - město na konci jezera - dobýt a přivlastnit.
Dějiny panství jsou opravdu velmi pestré. Bylo neustále prodáváno, dáváno do zástavy, opět prodáváno, jeden z majitelů panství byl dokonce zavražděn, nebo exkomunikován pro neplacení svých dluhů, potom bylo zatíženo nahromaděnými dluhy atd. Od začátku provází toto panství neštěstí, protože majitelé byli nejen vlastníky celé oblasti, ale i zdejší obce a současně také patřili ke spoluvládcům ostatních části území. "Příliš mnoho kuchařů zkazí polévku" se neříká bezdůvodně. A tak díky tomuto přísloví jistě pochopíme, že jakmile se hrad Allaman dostal z jednoho konfliktu ven, ihned spadl do jiného.
Po velkém požáru v r. 1530, byl hrad z velké části znovu vybudován, v 17. stol. byl přestavěn a znovu r. 1723, kdy jej zakoupila markýza z Langallerie, vdova po dřívějším generálovi kavalerie. Když se tu markýza zařídila, začali za ní přijíždět významné osoby a pořádaly se zde nádherné slavnosti. Markýza nechala strhnout vše, co ještě zůstalo stát z obvodové hradby, příkopy dala zasypat a padací most odstranit. Nechala vybudovat vyzdobené východní křídlo s dvěma pseudo-gotickými věžičkami. Markýza, vdova po Filipovi-Engel von Langallerie pořádala obrovské a skvostné slavnosti pro své známé a nesčetné hosty. Když zpozorovala, že přišly její poslední dny, přikázala sluhům, aby byla po smrti zazděna v místě svého drahého a oblíbeného sídla. V nocích, kdy nesvítí měsíc, jsou prý dodnes slyšet výkřiky a suché údery, poté zde pokojem přechází její duch. V r. 1948, když byly páleny staré noviny, byly také některé zdi opraveny. Dělníci odkryli také místo, kde bylo zazděno tělo markýzy. Její kostra tam byla se dvěma biči.
Také básník Voltaire chtěl získat zámek, ale byl  místodržícím. z Bernu odmítnut, který uprostřed svých držav nechtěl trpět žádné ateisty a ještě méně spisovatele s tak „ostrým perem“. Místodržitel Bernu zdůraznil Voltaireovi : "Když jste špatně mluvil o našem dobrém Bohu a on vám to odpustil, pak je to jeho věc. Ale pokud byste špatně mluvil o LL. EE, on vám to nikdy nepromine". Známý spisovatel se tedy usadil ve Ferney, jen 2 km od švýcarských hranic.
V r. 1755 koupil hrad Kašpar Sellon, člen velké rady v Ženevě. Sellon zde přijímal četné uprchlíky a politiky, kterým se tato zajímavá obec velmi líbila. Například Josef Bonaparte, španělský exkrál, který tuto oblast chtěl získat, vévoda Bassano, hrabě Cavour, ministr Viktor Emanuel II. atd. Když Hortenzie ze Sellon r. 1905 zemřela, přešel Allaman na její neteř, paní z Loriol. Po smrti posledního příslušníka této rodové linie Gérarda z Loriol v r. 1973 přešel hrad poté jako dědictví na Hoirie z Loriol. Ale ne na dlouho, v r. 1976 prodala hrad společnosti Sociéte Fonciére de la Cote.
Jaké jsou dnes majetkové vztahy k pozemkům a budově nám není známo, nic méně zde bydlí několik rodin (lidí) a sídlo je veřejnosti nepřístupné. Na okolní pozemky je dokonce zakázáno vstupovat.

Částečně zachovalý hrad, situovaný uprostřed vinic a parku, obsahuje dnes velké otevřené nádvoří na vstupu. Ohradní zeď, která existovala ještě za vládnutí Bernských, byla markýzou Langallerie zbourána, současně byly zrušeny příkopy a padací most, které v té době již byly zcela nepotřebné. Na druhé straně nechala vybudovat východní křídlo, které je "flankováno" dvěma elegantními neogotickými věžičkami.
Dále nechala upravit také průčelí s trojúhelníkovým štítem v nároží obou budov, jakož i barokní dveře u přerušeného štítu severní věže. I přes všechny tyto prvky z různých období je hrad Allaman velmi vzhledným celkem budov. Architekti, kteří se tam během posledních čtyř století vystřídali, přidali stavbě nové prvky, aniž by poškodili staré.
Vnitřní prostory budov jsou neméně zajímavé. Dochovaly se zde středověké pokoje, zejména v jižní věži, zaklenutý sál stráží, jenž obzvlášť silně zapůsobí; vězení, do něhož se vstupovalo dodnes zachovanými železnými dveřmi s velkou závorou, zatímco pouta ještě visí na zdi, přijímací pokoj z přelomu 17. a 18. stol.. Výzdoba jižní části zámku vede až přes silnici k umělé jeskyni (grotta), svědku období konce 18. stol. Tehdy byly v oblibě, nechali si ji vymalovat od známého francouzského malíře Huberta Roberta, který byl v době revoluce guilotinován.
V okolí se nachází hrad Aubonne, tvrz Peroy, středověké mestečko St. Prex a další hrad Rolle

kraj Lavaux-Oron

kraj Nyon

 kraj Lavaux-Oron

zpět na mapu Vaud

kraj Nyon