Ukrajina

Kraj  L´vov - HRADY


VELKO LJUBIM  (WlELKI LUBIEŇ) 
původně renesanční pevnost v baroku zcela přestavěná

Prvním opevněním na tomto území bylo blatné hradiště nedaleko Ljubinu v trati „Valy". Zbytky jeho valového opevnění byly aplanovány buldozerem z nařízení předsedy kolchozu v letech 1987 - 1988.
Literatura dále uvádí existenci zachovalých valů pevnosti z 15.-16. st, které jsou dnes využívány jako rybniční hráz.
Vlastní zámek Wielki Lubieň byl sídlem rodů Humieckých, hrabat Jablonowských a Hornických.
Je to celkem zachovalá stavba ve stylu francouzského baroka z 18. st., obklopená rozsáhlým několikahektarovým parkem vzniklým současně s dnešní zámeckou stavbou. Některé detaily naznačují, že části stavby by mohly být starší a pocházet již ze 17. st., snad z doby, kdy majetek vlastnil Štefan Humiecki, vojvoda podolský.
Podoba jeho sídla není známá, ale muselo rozhodně jít, vzhledem k historickým okolnostem, alespoň o částečně opevněný objekt.
Zámek dnes slouží jako internátní škola.
V okolí se nachází hrady západně Přemyšl, východně Staro Selo a L´vov

 hrad Svirž

zpět na mapu kraje L´vov

hrad Zoločiv