Ukrajina

Kraj  L´vov - HRADY


SVIRŽ  (ŠWIRZ)
zachovalý pevnostní zámek s pozdně gotickými základy

Tuto opevněnou rezidenci se rozhodl postavit uprostřed 17. st. haličský kastelán Alexandr Cetner na návrší při stejnojmenném městě. Nešlo však o úplnou novostavbu, objekt zaujal prostor staršího sídla, které je zmiňováno již r. 1530.
Původní podoba tohoto sídla, ani stupeň zachování jeho konstrukcí ve zdivu dnes existující stavby, však nejsou známy. Izolované nevysoké hradní návrší má relativně strmé svahy a od okolí je na šíjové straně odděleno mohutným příkopem, překlenutým dnes pevným mostem, v koncové části původně zdvihacím. Okolí pahorku bylo tvořeno vodními plochami a bažinami, které zvyšovaly bezpečnost a nepřístupnost sídla.

Objekt zaujímal nepravidelný čtyřboký půdorys zahrnující dvě vnitřní nádvoří, jedno z nich reprezentační, druhé spíše hospodářské. Hlavní obytné křidlo (čtyřtrakt) se vstupní věží uprostřed se nachází na jižní straně dispozice a ze stran je sevřeno vystupujícími hranolovými věžemi s možností flankování. Další hranolová věž se nachází v severozápadním nároží, menší kónická hranolová věž vystupující celou svou hmotou z linie hradby pak stojí uprostřed západní kurtiny při hospodářském nádvoří. Všechny věže mají dochované střílny, při pozdějších úpravách objektu však byly patrně přebudovány na obytné. Na stavbě se patrně podílel stejný architekt, jenž stavěl budovu Ivovského královského arzenálu.
Vzhledem k převažující rezidenční funkci i přes dobrou přírodní ochranu zámek nezastavil Chmielnického Kozáky při nájezdu ke Lvovu v r. 1648. Později byl zámek poničen při vojenských akcích Turků.
Celé 17. st. tak přineslo Swirži pouze neštěstí. Počátkem následujícího století pak zcela zaniká pevnostní význam objektu, ale stále je využíván jako sídlo.
Na počátku 20. st. byla majitelkou zámku paní Irena Lamezan - Komorowská, která jej přinesla věnem do svého manželství s Tadeuszem Komorowským z rodu Korczaků, divizního generála polské armády a náčelníka štábu polských jednotek odporu při Varšavském povstání r. 1944. Ten se po skončení války na Swirž nikdy nevrátil a zemřel v exilu r. 1966.
Objekt je zastřešený a udržovaný, jeví dokonce známky oprav, je obydlen a využíván.
V okolí se nachází hrady Staro Selo, Pomorjany, Zoločiv

 hrad Staro Selo

zpět na mapu kraje L´vov

hrad Velko Ljubim