Ukrajina

Kraj  Ternopol´ - HRADY


ZBARAŽ 
mohutná raně barokní pevnost - historicky významné místo

Opevněný zámek se nachází na hranicích Podolí a Volyně.
Byl rodovým sídlem knížat Zbaražských, kteří odvozovali svůj původ od Dymitrije Korybutovicze. Po vymření tohoto rodu zdědili statek Wišniowiečtí, kteří se honosili stejným původem.
Zbaraž je známa zejména pro svou heroickou obranu proti Turkům, popsanou H. Sienkiewiczem v románu Ohněm a mečem.
Ve Zbaraži vznikly postupně dvě fortifikace. Starší z nich svou polohou nevyhovovala pro výstavbu moderního opevnění umožňujícího obranu proti dělostřelbě, takže pro novější dochovanou pevnost bylo zvoleno vhodnější místo. Pro její stavbu najal kníže Janusz Zbaražski benátského architekta Vincenza Scamozziho. Avšak jeho projekt odmítl, neboť se jednalo o objekt nadřazující obytnou funkci a pohodli obranným aspektům, což nebyl v daném místě a době dobrý nápad.
Teprve další návrh, zpracovaný vlámským vojenským architektem Henrikem van Poene, byl po drobných úpravách na počátku 17. st. realizován.
Nicméně i přes své opevnění byla Zbaraž dobyta Chmielnického Kozáky při jejich nájezdu na Lvov v r. 1648.
Již následujícího roku však odolala pod vedením Jeremie Wišniowieckého dalšímu nájezdu Kozáků a jejich tureckých spojenců. Obrana Zbaraže byla považována za jedno z velkých polských vítězství.
Na pravidelném čtvercovém půdorysu zde stojí objekt chráněný čtyřmi bastiony, s jedním kompletním zachovaným dvoupodlažním křídlem při obvodu a k němu zevnitř přistavěnou hlavni (mladší?) obytnou budovou. Z ostatních křídel jsou zachovány pouze přízemní prostory, zvenčí kryté zemními valy a eskarpovou zdí. Průjezd vstupní brány se nachází uprostřed křídla naproti obytné budově.
Dnes je zbaražská pevnost opravována, její budoucí využití není zřejmé.
V dosahu se nachází zámek Višnivec a hrad  Skalat

 zámek Višnivec

zpět na mapu kraje Ternopol´

hrad Berežany