Ukrajina

Kraj  Užgorod - HRADY

        stránky hradu Chust stránky hradu Mukačevo stránky hradu Užgorod stránky hradu Nevicke

 

 

Chust
   

Mukačevo
   

Nevicke
    Užgorod
       
       

  hrad-zámek

  hrad-zámek ruina

  hrad

  hrad  ruina

  ruina


UŽGOROD  
renesanční pevnost s gotickým základem

Hrad, původně Ungvár, od 19.stol. neúředně, od r.1919 úředně Užgorod, nad okrajem strmého svahu nad městem.

Údajně už v 10.stol. tu stálo nějaké opevnění zničené za tatarského vpádu r.1241. První listinná zmínka však pochází až z r.1332. Tehdy král Karel Robert daroval hrad bratru svého věrného přívržence Filipa Drugetha, Janovi.
Rodina Drugethů pocházela ze Salerna v Neapolsku a vládla na hradě, který byl sídlem užské župy, až do r. 1684 a vykonávala zde dědičně úřad županů.

Středověký hrad byl spojen novověkým opevněním s gotickým římskokatolickým kostelem, který byl však na přelomu 18. a 19.st.í zbořen.

V průběhu věků byl hrad obléhán r.1558, neúspěšně pak r.1566 vojskem sedmihradského knížete Jana II. Zikmunda, a dále r. 1644. Roku 1684 obsadilo hrad povstalecké vojsko Imricha Thökölyho, který nechal posledního mužského potomka Drugethů, Valentina, popravit v Košicích r.1691. Později dobylo císařské vojsko hrad zpět a panovník ho daroval vdově po Valentinu Drugethovi, Kristině, provdané za tematínského pána Mikuláše Bercsényie, vojevůdce z Rákocziho povstání.
Proto byl hrad na jaře r. 1711 dobyt císařským vojskem a Bercsényi uprchl spolu s Františkem II. Rákoczim přes Polsko do Francie k Ludvíku XIV. Panství bylo zkonfiskováno ve prospěch koruny a tehdy nechal Josef I. zbořit velkou část opevnění a hrad proměnit v kasárna posádky.
V r.1728 hrad vyhořel a r. 1775 byla stará pevnost uznána za nadbytečnou. Panovnice poté darovala hrad mukačevskému řecko-katolickému biskupu Ondřeji Bačinskému. Biskupství na hradě zřídilo kněžský seminář, který zde zůstal až do r.1944.
Od r.1946 je na hradě umístěn Zakarpatskij krajeznavčij muzej, který hrad upravilo a např. v nádvoří náznakově obnovilo bývalou severní hradbu i s dřevěným ochozem.

Nejstarší viditelnou částí hradu je západní křídlo s gotickorenesančními rysy s dvojicí nárožních rizalitů. Další rizality vznikly nejpozději při renesanční přestavbě hradu r.1598 i ve zbývajících dvou nárožích pravidelné dispozice. Severní křídlo je raně barokní, zbývající křídla jsou renesanční. Zajímavé je neobvyklé opevnění podle severoitalské školy z let 1653-58 s nárožními bastiony s uchy, jejichž střelecké dvorky byly později proměněny v patrové kasematy s cihlovými střílnami, doplněné r, 1691 protáhlým ostroúhlým bastionem uprostřed severní kurtiny. Zajímavé jsou i střílny ve vnější zídce ochozů bastionů a kurtin.
V dosahu Mukačevo

 kraj  L´vov

zpět na mapu Ukrajiny

kraj  Ivano - Frankovsk