Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


BIALY KOŚCIÓL   
skalní hrad - předek Korzkiewa

celkový pohled na hradní skálu

vstupní část pravděpodobná podoba hradu zbytek obytné věže

zbytek parkánové zdi parkánová hradba brána

Skromné relikty šlechtického hradu leží v katastru Wielkiej Wsi, dříve patřící k obci Bialy Kościół.
Byl postaven z místního lomového kamene (vápence) na skalnatém hřebeni zvaném Zamkowa skała nad dolinou potoka Kluczwody v nadmořské výšce 342 m n.m. Pozůstatky hradu byly lokalizovány v 50. letech 20. st. G. Leńczykem a J. Bogdanowskim. Informace o malém hradu pak poskytl zejména nevelký archeologický výzkum (S. Kołodziejski) v letech 1993 - 95. Hrad není připomínán v písemných pramenech.
Ves Biały Kościół se poprvé zmiňuje v r. 1325. Ve 14. st. náležela rodu erbu Syrokomla. Založení hradu je možné se značnou pravděpodobností umístit na konec první čtvrtiny 14. st. Zánik sídla lze patrně spojovat se statickými problémy stavby, v jejichž důsledku se zřítily severní a západní partie obvodové hradby. Navíc malá stavba na úzkém skalním hřebeni nemohla dostatečně plnit nezbytné rezidenční účely. Majitelé si proto postavili své nové sídlo v nedaleké Korzkwi a skromný hrádek bez perspektivy v průběhu třetí čtvrtiny 14. věku opustili.

Základním obranným prvkem hradu byla relativně subtilní obvodová hradba o síle 1,2 m, probíhající po hraně skaliska a ohrazující prostor o max. rozměrech cca 11 x 22 m. Vstup (prostý otvor v hradbě) byl umístěn na relativně nejschůdnější jihovýchodní straně, přístupová cesta ovšem před tím míjela pravotočivě celou severní a východní stranu areálu hrádku.
Hlavní obytnou stavbou byla nevysoká hranolová věž se zaobleným nárožím o vnitřních rozměrech 3,3 x 4 m, přiložená zevnitř k obvodové hradbě v severovýchodní části hrádku. Při východní hradbě existovalo ještě velmi úzké křídlo (šířka interiéru cca 2,2 m). Komunikaci mezi nižší jižní a výše položenou severní částí hradu obstarávalo kamenné schodiště. V nádvoří lze očekávat i další nevelké dřevěné objekty.
Západně pod skaliskem se nachází stopy po studni, z níž mohla být voda vytahována přímo nahoru svislou trhlinou. Pod úpatím skály na východní straně jsou zbytky vnějšího opevnění, tvořeného příkopem a valem.
V okolí se nachází hrady Ojców a Korzkiew

 hrad Babice

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Bydlin