Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


BYDLIN   
"malohrad" Bydlin

celkový pohled na obytnou budovu

boční strana bývalé věže nádvorní strana paláce okno - I.patro

vnitřní prostor hradu základna bývalé věže boční strana paláce

 možná podoba hradu vnitřní strana okna paláce 

Zbytky zdí středověkého šlechtického sídla, později upraveného pro funkci sakrální stavby, se zvedají necelý 1 km severně od stejnojmenné vsi. Castrum Bydlin se poprvé objevuje v písemných pramenech r. 1389.
Hrad pravděpodobně založil Niemierz erbu střely (připomínán před r. 1389) či již jeho otec Pełka (přip. před r. 1379). Na konci 15. st. získali Bydlin Brzezicki, po nich Szczepanowscy a Bonerowie. Na konci 16. st. malý hrad zcela ztratil svůj význam a majitel vsi Mikołaj Firlej jej přebudoval na kostel Svatého Kříže. R. 1655 byl však kostel vypálen a lokalita byla trvale opuštěna.

Archeologický výzkum (B. Muzolf, 1989) a stavební rozbor dokládají, že hlavní (a jedinou zděnou) budovou byla vysoká obdélná palácová stavba o rozměrech 11,4 x 24 m a síle zdiva 2,3 m, postavená z místního vápence a v nárožích zpevněná opěrnými pilíři. Objekt měl minimálně tři podlaží, všechna dvouprostorová. Dochované zbytky okenních otvorů nasvědčují jejich příslušnosti k mladším fázím výstavby, pravděpodobně až „kostelnímu" období.
Vstup se nacházel ve výši 2,5 m nad úrovní nádvoří. Obvodové opevnění hradu, pokud již od počátku existovalo, bylo pouze dřevěné. Teprve ve druhé stavební fázi ještě na konci 14. st. byla vybudována obvodová hradba o síle 1,5 m, z níž na východě vystupoval objekt brány. Palácová stavba byla vložena do střední části rovné severozápadní hradby. Hrad byl na své přístupnější straně dále opevněn příkopem a hlinitokamenitým sypaným valem.
V okolí se nachází Rabsztyn a Smoleń

 hrad Bialy Kościól

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Czchów