Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


CZORSZTYN   
ruiny královského hradu v nadmořské výšce 588 m nad stejnojmenným přehradním jezerem

 

 

půdorys jádra hradu

  

I přes dlouhodobý archeologický výzkum (od 50-tých let 20 st.) nejsou počátky hradu zcela vyjasněny. Dle jedné domněnky byl zde založen hrad Wromin, jehož fundátorem byl klášter klarisek ve Starém Saszu. Tento hrad je uveden na právnickém dokumentu v r. 1307. Teprve až r. 1348 se zde jmenuje hrad pod současným názvem jako majetek krále. Byl pod kontrolou královského purkrabího a sloužil k ochraně hranice s Uhry a zde vybíraného cla.
Jako správci se zde vystřídaly rody Pieniaźků, Paniowských, Debińských, Sieneieńských, Cikowských, Baranowských a Potockých. Hrad byl několikrát obléhán a poškozen. R. 1651 jej opanoval na krátkou dobu vůdce podhalského selského povstání Alexandr kostka-Napierski.
V průběhu 18. st. se hrad stal postupně ruinou a v r. 1790 jeho zbytky ještě ke všemu vyhořely a tak byl natrvalo opuštěn. Hradní zboží se pak přičlenilo při dělení Polska do rakouské správy. Od r. 1811 byly zbytky rozebírány na stavební materiál pro nedaleký lihovar. V tomto stavu jej v dražbě koupil rod Drohojowských (1819). Panoráma hradu se změnilo až výstavbou přehradní nádrže a napuštěním jezera.

Výsledky průzkumů prokázaly, že v místě hradu bylo první dřevohlinité opevnění. Na přelomu 13. a 14. st. byla postavena, v místě dnešního středního hradu, volně stojící věž o Ø 10 m a obvodová hradba. Vznikl tak hradní areál o rozměrech 20 x 55 m, rozdělený příčnou zdí na horní a dolní hrad s věží. V další fázi byla v horním hradě vystavěna podélná palácová budova o třech prostorech. Vstup do hradu se nacházel v blízkosti věže v severovýchodní části tehdejšího hradu.
Významná přestavba v 15. st. znamenala pro hrad velké rozšíření o předhradí před dolním (nyní středním hradem). Tato plocha byla ohrazena novou hradbou o tloušťce zdiva 1,1 m, která byla zpevněna novou bránou, zasunutou dovnitř opevněné plochy. Nová brána byla také postavena v místě původního vstupu do hradu.
Na počátku 16. st. došlo k dalšímu rozšíření o rozsáhlé hospodářské předhradí, které nyní sahalo až do sedla pod hradem. Bylo také ohrazeno kamennou hradbou, která byla zpevněna půlválcovou baštou na východě stojící na menší skalce. Přestavbě neunikl ani samotný střední a horní hrad. Byla zbourána původní válcová věž a místo ní vystavěny nové hospodářské objekty (kuchyně a pekárna) a arkádová cihlová chodba. Aby tento prostor byl opětovně dobře chráněn, byla zde vystavěna nevelká pětiboká bašta. Na horním hradu byly sjednoceny paláce a opatřeny renesančními atikami.
Přestavbu dokončil až koncem pol. 17.st. czorsztynský starosta Jan Baranowski. Za něho byla ještě vylepšena obranyschopnost pevnosti, zmodernizoval její obytné i hospodářské prostory. Pozdější stavební úpravy hrad již výrazně nezměnily. Hrad je většinou postaven z místního krinoidového vápence na jehož povrchu lze nalézat mnohé zkameněliny, jako třeba amonity.
V okolí lze navštívit hrady Niedzica , Frydman a Debno Podhalańske

 hrad Czchów

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Debno